Green Deal není mrtev. Nejlepší čas přejít na zelené zdroje je právě teď

20. října 2022

2 minuty

Máte pocit, že zelená transformace ekonomiky je už trochu passé? Nejste jediní. Podobné hlasy se začaly ozývat po uvalení sankcí vůči Rusku a eskalaci energetické krize v EU. Jenže právě Green Deal teď hraje ještě mnohem důležitější roli. Pro české firmy znamená příležitost, jak snížit svou energetickou náročnost a výrazně tak ušetřit náklady.

V červenci roku 2021 přišla Evropská komise s řadou opatření nazvaných Fit for 55. Jednalo se o konkrétní návrhy, které měly navázat na Zelenou dohodu z roku 2019. Green Deal totiž představuje spíše obecnou strategii a opatření Fit for 55 naopak mají přinést jasnou taktiku, jak do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů nejméně o 55 % ve srovnání s rokem 1990.

O finální podobě legislativy Fit for 55 se nyní jedná v evropských institucích. Jedno je však jasné už teď – směřování této regulace výrazně ovlivní ruská agrese na Ukrajině a energetická krize v Evropě. Krátkodobé cíle se pravděpodobně upraví či posunou a přehodnotí se význam zemního plynu pro energetickou transformaci. Hlavní cíl Zelené dohody ale zůstává stejný. Co tedy můžeme od environmentální politiky Evropské unie v budoucnu očekávat?

 • Mírnější regulaci obchodování s emisními povolenkami či zavedení obdobného systému pro budovy a dopravu.
 • Větší důraz na využívání alternativních zdrojů energie, snižování energetické náročnosti budov či průmyslu i snahu o čistou mobilitu. Jen tak se nám totiž podaří snížit závislost na Rusku.

A co ze strategie Evropské unie vyplývá pro české firmy? Můžou z ní mnohé vytěžit. Unie totiž hodlá zelenou transformaci štědře podpořit. Podle odhadu analytiků České spořitelny by měly dotace pro tuzemské podniky, veřejný sektor i domácnosti přesáhnout 450 miliard do konce roku 2030. Tyto prostředky je třeba co nejlépe využít – ať už z důvodů ekonomických, bezpečnostních, či ekologických. I když například emise skleníkových plynů v Česku dlouhodobě klesají, v přepočtu na obyvatele jsme třetí nejhorší v EU.

Které dotační programy můžou firmy využít, aby se staly energeticky soběstačnějšími?

 • OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 
  Program určený převážně pro malé a střední podniky mimo Prahu a zaměřený na investice do obnovitelných zdrojů a chytrých energetických řešení.
 • Operační program Životní prostředí
  Program mířený hlavně na veřejný sektor, ale i na domácnosti a firmy. Podporuje prostředky na energetické úspory.

 • Operační program Doprava
  Program zaměřený na podporu infrastruktury pro alternativní paliva.

 • Strategický plán společné zemědělské politiky
  Dotační program pro zemědělské podniky, který zdůrazňuje environmentální přístup a dobré životní podmínky zvířat.

 • Národní plán obnovy ČR 
  Národní plán obnovy ČR se týká rozvoje ekonomiky po koronavirové krizi a zahrnuje podporu fotovoltaiky či cirkulárních řešení.

 • Modernizační fond
  Modernizační fond cílí na malé i velké podniky po celé republice i na veřejné subjekty. Poskytuje prostředky například na modernizaci soustav zásobování tepelnou energií.

 • Operační program Spravedlivá transformace
  Program založený na podporu transformace uhelných regionů. Nabízí i prostředky určené pro investice do obnovitelných zdrojů – nejen pro veřejné instituce, ale i pro firmy.

 • Inovační fond
  Inovační fond pomáhá projektům z celé EU, a to převážně v oblasti průlomových technologií v energetice a průmyslu.

   

Mohlo by vás dále zajímat

Fit for 55. Jak chce Evropská unie snížit emise o 55 procent?

Doba elektromobility. Na jaké výzvy se musíme připravit?

Jak snížit závislost na dovozu zemního plynu? Odpověď nabízí bioplynové stanice