Fit for 55.
Jak chce Evropská unie snížit emise o 55 procent?

10. listopadu 2021

1 minuta

hodiny
Češi omezují konzumaci masa

Evropské unii se sice v posledních letech podařilo snížit emise skleníkových plynů, celosvětově ale jejich produkce roste – v letech 1990 až 2018 se dokonce zvýšily o 50 %. Další cestu, jak přispět k boji proti změně klimatu, mají představovat návrhy zvané Fit for 55. Čeho se týkají? A jak můžou pomoci českým firmám a domácnostem?

V roce 2019 přišla Evropská komise s takzvanou Zelenou dohodou neboli Green Dealem. Její záměr je jasný – snížit emise skleníkových plynů do roku 2030, a to nejméně o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Tento cíl se navíc stal součástí právního řádu EU a veřejnost se s ním mohla seznámit v podobě klimatického zákona. Jenže Green Deal představuje spíše obecnou strategii. Evropská komise se proto rozhodla stávající unijní environmentální politiky revidovat a letos v červenci přišla s balíčkem konkrétních návrhů zvaných Fit for 55.

Dosavadní nástroje Green Deal, návrhy Fit for 55

Čeho se Fit for 55 týká? Zabývá se třeba rychlejším stahováním emisních povolenek z oběhu a zpřísněním regulací v odvětvích, na která se tyto emisní povolenky nevztahují. Podle nových návrhů by se měla také více využívat energie z obnovitelných zdrojů, zdvojnásobit se energetické úspory, či by dokonce mohlo dojít k zákazu prodeje nových osobních aut, která jezdí na spalovací motory – a to už v roce 2035. 

Green Deal v kostce

Evropská komise navíc představila tři nástroje, jak podpořit rychlý přechod k nízkouhlíkové ekonomice. Které to jsou?

1. Nový způsob obchodování s emisními povolenkami pro dopravu a budovy

Evropská komise má za to, že v oblasti dopravy a správy budov dosud nedošlo k dostatečnému pokroku. Povolenky by si podle nového způsobu nekupovali přímo koncoví uživatelé, ale dodavatelé paliv pro dopravu a budovy. Toto nařízení by mělo začít fungovat od roku 2025.

2. Nová pravidla zdanění energií

Daňové sazby na energie by měly být nově nastavené podle jejich dopadu na životní prostředí. Třeba nejvyšší minimální daň by připadala na fosilní paliva, nejnižší zase na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů.

3. Zavedení takzvaného uhlíkového cla

Od roku 2026 plánuje Evropská komise zdanit tzv. únik uhlíku za hranice EU. V praxi by se uplatňovalo uhlíkové clo následovně: importéři do EU si budou kupovat uhlíkové certifikáty, které odpovídají takové ceně uhlíku, jako kdyby byl daný produkt vyroben v EU. Pokud už bude „cena uhlíku“ prokazatelně zaplacena v zemích mimo Evropskou unii, budou si ji dovozci moci odečíst.

Jak se vyvíjely politické snahy o snížení uhlíkové stopy?

Snaha bojovat se změnou klimatu není na evropské ani světové úrovni nic nového. Prvním významným aktem je Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, která byla přijata na konferenci o životním prostředí v Riu de Janeiru už v roce 1992. Následovaly více či méně úspěšné snahy stanovit závazné cíle pro snižování emisí skleníkových plynů. Po konferenci v katarském Dauhá v roce 2012 se Evropská unie společně s Austrálií domluvily na přijetí dalších dohod a nařízení. Ostatní země se ale nepřipojily. Výsledkem tedy byla situace, kdy se souhrnné emise skleníkových plynů v EU v letech 1990–2018 snížily o 22 %, v ČR dokonce díky útlumu těžkého průmyslu o 32 %, ale celosvětově emise stále rostou – ve sledovaném období se dokonce zvýšily o 50 %. I proto podepsali světoví lídři v prosinci 2015 Pařížskou dohodu, kterou ratifikovalo 196 zemí světa – včetně Evropské unie, Číny, USA či Ruska. Cílem je, aby zvýšení globální teploty nepřesáhlo 1,5 °C. Dohoda je sice právně závazná, ale neobsahuje žádné sankce. Právě v návaznosti na Pařížskou dohodu přišla v roce 2019 Evropská komise s návrhem Zelené dohody pro Evropu, známou také jako European Green Deal. Tato strategická vize má vést k zajištění udržitelného hospodářství a dosažení čistých nulových emisí skleníkových plynů EU v roce 2050.

Fit for 55 je i cestou pro české firmy a domácnosti, jak při rostoucích cenách energií ušetřit

Zmíněné nástroje balíčku Fit for 55 jsou zatím pouze ve fázi návrhů. O doporučeních by se mělo jednat v následujících měsících – což bude časově korespondovat s českým předsednictvím EU ve druhé polovině příštího roku. Proto je důležité, aby bylo Česko v těchto diskusích aktivní a vyjednalo řešení, které bude pro naši zemi a ekonomiku realizovatelné.

Tuzemské firmy i domácnosti mohou z návrhů Fit for 55 mnohé vytěžit, uvedené požadavky totiž doprovází velmi štědré pobídky. Analytici České spořitelny odhadují, že celkové dotace, které jsou určené na tuzemské „zelené projekty“ do roku 2030, se budou pohybovat ve výši 300–400 miliard korun. České podniky i majitelé domů či bytů mohou touto cestou uspořit energii či rovnou vytvořit vlastní dodávky obnovitelné energie. A to je v době, kdy ceny energie vystřelily k historickým rekordům, obrovská příležitost.

Mohlo by vás dále zajímat