Mám zaslání výpisů z vkladového účtu zdarma?

Ano, zaslání výpisů z účtu v elektronické podobě je zdarma.