Za jakých podmínek se mohu pojistit?

Pro sjednání pojištění nepotřebujete mít lékařské potvrzení.

Musíte splňovat následující podmínky:

  • jste zdráv,
  • mladší 60 let,
  • žádný stupeň invalidity,
  • bez pravidelné lékařské péče nebo chronického onemocnění s užíváním léků,
  • nejste v pracovní neschopnosti.