Ocitl/a jsem se v dluhové pasti nebo mám několik věřitelů, jak mám postupovat?

Pokud vaše příjmy dlouhodobě nestačí na pokrytí veškerých vašich výdajů a máte více než jednoho věřitele (jste předlužen), pak se o své situaci můžete poradit v některé z poraden při finanční tísni Státní/veřejné programy nebo podpora nebo můžete zvážit podání žádosti o odlužení (osobní bankrot).