Existují státní/veřejné programy nebo podpora?

Rady, jak řešit finanční potíže, lze získat v bezplatných Poradnách při finanční tísni nebo v poradnách sdružených v Asociaci občanských poraden. Využít můžete např.:

  • Poradnu při finanční tísni, o. p. s. − neziskovou, nestátní a nekomerční obecně prospěšnou společnost, kterou jsme spolu se Sdružením českých spotřebitelů založili v roce 2007 − nebo 
  • poradnu Člověk v tísni o. p. s. − nestátní, neziskovou organizaci vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity.

Poradenství ohledně exekucí poskytují zdarma v poradnách, které zřídila Exekutorská komora. V určitých záležitostech je také možné obrátit se na Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a jemu podřízené organizace (Úřad práce ČR, Česká správa sociálního zabezpečení, Státní úřad inspekce práce), do jejichž kompetence patří mimo jiné sociální politika (např. sociální služby, sociální dávky), sociální pojištění (důchody, nemocenské, státní politika zaměstnanosti) nebo oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.).