Můžu hypotéku splatit předčasně?

Ano, hypotéku můžete splatit předčasně. Spotřebitel je oprávněn předčasně splatit úvěr, nebo jakoukoliv jeho část, kdykoliv po dobu trvání úvěrového vztahu, přičemž banka má v takovém případě nárok na náhradu nutných a objetivně vynaložených nákladů; bližší podmínky pro uplatnění práva na předčasné splacení, jakož i výše náhrady souvisejících nákladů, budou stanoveny v příslušné smlouvě o úvěru.