Přišla vám nabídka snadného přivýdělku nebo brigády? Zvažte, jestli nejde o podvod. Zjistit více.

Kdy je vhodné využít restrukturalizaci splátkového kalendáře (změna počtu a výše splátek)?

V případě, že se ocitnete ve finanční tísni a není ve vašich možnostech hradit splátky úvěru ve výši a termínu, které stanovuje příslušná úvěrová smlouva, kontaktujte nás. Požádejte, abychom posoudili, jestli vám můžeme poskytnout úlevu při splácení vašich úvěrů, tzv. restrukturalizaci splátkového kalendáře.

Restrukturalizace má však svá pravidla a dopady, proto před podáním žádosti důkladně zvažte své finanční možnosti. Ne vždy je pro vás nejlepším řešením.

Restrukturalizace pro vás není dobrá, pokud se dá očekávat, že se vaše finanční situace v nejbližší době nezlepší. Když vám v rámci úpravy splátkového kalendáře snížíme splátky, restrukturalizací se váš problém pouze odsouvá na pozdější dobu. Nižší splátky znamenají prodloužení splatnosti úvěru, a celková částka k doplacení se tak může zvýšit.

Základní pravidla a dopady restrukturalizace

 • 20 % z aktuální splátky (min. 500 Kč) je minimální splátka, kterou musíte hradit – restrukturalizací nelze splácení úplně přerušit.
 • Nadále je také třeba hradit případné poplatky spojené s vedením úvěru a pojištěním. Ani ty není možné pozastavit.
 • Abychom vám mohli poskytnout restrukturalizaci, musíte mít tak vysoký příjem, aby pokryl vaše pravidelné výdaje a k tomu splátky, které vám stanovíme.
 • Informace o restrukturalizaci zaneseme do Centrálního bankovního registru klientských informací. Budou tak k dispozici všem bankovním i nebankovním společnostem, které jsou jeho členy. Zápis v registru může do budoucna ovlivnit schvalování nových úvěrových produktů, o které budete mít zájem.

Varianty restrukturalizace

 • Krátkodobá finanční tíseň – dočasné snížení splátek na 3–6 měsíců s prodloužením splatnosti úvěru o max. 60 měsíců nebo bez prodloužení splatnosti úvěru.
 • Dlouhodobá finanční tíseň
  • VARIANTA 1: trvalé snížení splátek prodloužením splatnosti úvěru o max. 60 měsíců
  • VARIANTA 2: sloučení úvěrových produktů do jednoho úvěru a sestavení nového splátkového kalendáře
  • VARIANTA 3: v případě revolvingových úvěrů (kontokorentu / kreditních karet) jejich převod na splátkový úvěr (tzv. závazkový úvěr, který budete měsíčně splácet)

Podmínky pro zaevidování vaší žádosti:

 • Vyplňte náš on-line formulář.
 • Nezapomeňte uvést své aktuální kontaktní údaje (telefon a email).
 • Ke své žádosti přiložte doklady, kterými prokážete svou finanční tíseň.
 • Ke své žádosti přiložte doklady, kterými prokážete svůj příjem (např. výpisy z účtu, mzdový výměr, důchodový výměr, potvrzení o výši dávek / příspěvků, daňové přiznání apod.).

Co je dále dobré vědět?

 • Do 3 dnů od podání žádosti vás bude kontaktovat náš pracovník s případnou žádostí o doplnění – telefonicky / e-mailem.
 • Do 30 dnů od podání žádosti vás bude kontaktovat náš pracovník s návrhem řešení.
 • Žádost o restrukturalizaci můžete podat osobně, na kterékoliv naší pobočce, prostřednictvím našeho on-line formuláře nebo telefonicky na čísle 800 879 666, na kterém jsme vám k dispozici každý pracovní den od 08:00 do 18:00 hod.
 • Postup při schválení změny: do internetového bankovnictví (George) nebo na vámi vybranou pobočku vám odešleme k podpisu smluvní dokumentaci, kterou si potvrdíme navrhované změny. Úpravu smluvních podmínek můžeme na vašich úvěrech nastavit až ve chvíli, kdy nám svým podpisem potvrdíte souhlas se změnou splácení.

Restrukturalizace úvěru je poskytována zdarma (tj. za provedení změny ve smluvních podmínkách úvěru neúčtujeme žádné poplatky).
 

Načítání aplikace