Kde uvidím seznam zařízení, na kterých je nainstalovaná aplikace George klíč?

Seznam zařízení, na kterých je nainstalována aplikace George klíč, najdete:

  • V nastavení aplikace George klíč.
  • Ve webové aplikaci Správa IDentity v sekci nastavení bezpečnostních metod.