Jaký je rozdíl mezi šablonou a kontaktem v Adresáři?

Kontakt se skládá z názvu příjemce a čísla jeho účtu. Šablona je navázána na kontakt, ale je obohacená o některý z dalších detailů jako částka, variabilní symbol nebo poznámka pro příjemce. Pro jeden kontakt tak může existovat více šablon, které se od sebe budou lišit právě některým z těchto detailů. Pokud se pak stane, že příjemce změní číslo účtu, stačí nové číslo uložit pro kontakt a George ho automaticky propíše do všech šablon, navázaných na tento kontakt.