Jaké jsou podmínky pro sjednání pojištění schopnosti splácet hypotéku?

Podmínky pro sjednání základní varianty Standard

 • mladší 60 let
 • jste zdráv
 • nejste uznán invalidním 1., 2. nebo 3. stupně
 • nejste v pravidelné lékařské péči ani pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku
 • zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků
 • nejste v pracovní neschopnosti

Podmínky pro sjednání rozšířené varianty Plus

 • podmínky dle základní varianty a navíc
 • jste zaměstnán/a na dobu neurčitou
 • nejste ve zkušební době
 • při vstupu do pojištění nejste ve výpovědní lhůtě
 • nejednáte o ukončení pracovního poměru

Oba typy pojištění můžete sjednat pro jednotlivce i pro druhou osobu (v souboru DUO), která se zavázala splácet úvěr a která prohlásila, že splňuje podmínky pro vstup do pojištění. Tato osoba musí být pojištěna spolu s prvním pojištěným (dvě osoby).