Jak získám úroky z vkladu?

Úroky vám připíšeme vždy při splatnosti účtu. U účtů se splatností delší než 12 měsíců, připisujeme úroky ještě k 31. 12.