Dá se ověření hlasem zneužít? Například kdybych si nahrál něčí hlas a potom ho použil při hovoru s operátorem, abych předstíral, že jsem někdo jiný?

Nic na tomto světě není dokonalé, ale před spuštěním na klienty bylo provedeno mnoho měření v reálných podmínkách, abychom měli jistotu, že systém nelze oklamat ani nahraným hlasem. Technologie je schopna okamžitě rozlišit, jestli hlas vstupující do systému pochází z nahrávky nebo od živého člověka, ale odhalí i to, jestli nedošlo během hovoru k záměně hlasů.