Zpět na časté dotazy

Co je to SEPA úhrada?

SEPA úhrady jsou rychlé převody peněžních prostředků v rámci SEPA prostoru (= SEPA Credit Transfer neboli SCT).
 

Jaké musí SEPA úhrada splňovat náležitosti?

 • Úhrada musí být v eurech.
 • Číslo účtu příjemce musí být zadáno ve formátu IBAN.
 • Poplatky jsou sdílené.
 • Banka příjemce přistoupila k podmínkám zpracování SEPA úhrad.

Hlavní výhody SEPA úhrady?

 • Úhrada bez omezení převáděné částky.
 • Částka je převedena mezi účty v plné výši.
 • Poplatky společně sdílí plátce i příjemce banky (tzv. typ poplatku SHA).
 • Úhrada je převedena na účet banky příjemce následující bankovní den po datu splatnosti příkazu a je připsána ve stejný den ve prospěch účtu příjemce.
 • Do příkazu lze zadat doplňující údaje, které jsou příjemci úhrady předány v nezměněné podobě.
 • Příkaz je také možné zpracovat stejný Obchodní den jako je den splatnosti příkazu za příplatek.

Jakým způsobem zadáte SEPA úhradu?

 • Pomocí vyplněného platebního příkazu, který odevzdáte na některé z našich poboček.
 • Prostřednictvím internetového bankovnictví George, Business 24 nebo MultiCash.
 • Importováním dávky SEPA platebních instrukcí pomocí Business 24, Business 24 Databanking nebo MultiCash.

Náležitosti platebních příkazů pro SEPA převody v eurech

Na platebním příkazu pro SEPA převod prosím uvádějte tyto povinné údaje:

 • Bankovní spojení plátce.
 • Číslo účtu plátce ve formátu IBAN.
 • Název účtu příjemce.
 • Bankovní spojení příjemce, vždy ve formátu IBAN (pokud uvedete chybný IBAN, můžeme váš platební příkaz odmítnout).
 • Částku v měně EUR.
 • Datum splatnosti.
 • Podpis na papírovém příkazu – musí odpovídat vzorovému podpisu uvedenému na formuláři podpisového vzoru k účtu.

Můžete uvést i následující nepovinné údaje:

 • Účel prováděné platby – tj. dodatečná informace vztahující se k platbě, která má význam pro příjemce.
 • Priorita provedení platby.
 • Pokyn k zaslání potvrzení o provedení platby.
 • Smluvní kurz (pokud ho máte předem sjednaný).
 • Doplňující identifikací platby, příkazce a příjemce.
Sepa úhrada vzor
Načítání aplikace