Jak fungují kontakty v Georgi?

Kontakty v Georgi fungují podobně jako kontakty ve vašem telefonu. Kontakty se vám automaticky ukládají při zadání platby, proto chce George pojmenování příjemce - kontakt je tvořen pojmenováním a číslem účtu. Stejně tak si ale kontakt můžete založit přímo v sekci Kontakty a šablony.

Není tak potřeba při opakování plateb neustále přepisovat čísla účtů, ale stačí vybrat odpovídající kontakt ze seznamu.