Znají děti koloběh peněz v rodině?

10. června 2024

5 minut

Svět dětí je bezstarostný a takový by měl zůstat co nejdéle. Přesto pochopení základních principů rodinného hospodaření usnadní dětem jejich budoucí rozhodování, plnění snů i řešení nelehkých situací spojených s penězi.

Jak fungují peníze ukažte i nejmenším

Od útlého věku můžete s dětmi přiměřeně mluvit o tom, jak kolují peníze v rámci rodinného rozpočtu. Malým dětem stačí vysvětlit, že výplata je odměnou za práci a že s výplatou je třeba každý měsíc nějak vyjít. Zaplatit se musí bydlení, jídlo a pití, boty a oblečení, kroužky, telefon atd. Pokud jsou tyto výdaje pokryty, může si člověk udělat nějakou radost. Vysvětlování je nejlepší pojmout formou hry, např. s nakreslenými fiktivními penězi, které mizí dětem z peněženky, když si hrají na běžný den maminky a tatínka.

Vysvětlete dětem, že platební karta není bezedná

Rozumnějším dětem by v odkrývání rodinného hospodaření už neměl chybět svět bezhotovostních peněz. Peníze z výplaty chodí na účet a z účtu bezhotovostně odcházejí pravidelné platby. Kromě toho je možné si k účtu pořídit i platební kartu a tou platit namísto hotových peněz. Platební karta ovšem není bezedná, placení s ní a vybírání z bankomatu funguje pouze za předpokladu, že na účtu je dost peněz. Vysvětlení se zdá banální, ale je s podivem, kolik mladých si tento jednoduchý koloběh neuvědomuje.

Nejstarším můžete svěřit starost o vlastní rozpočet

Nejstarší děti by měly znát pojem rozpočtu. Při vysvětlování se dají použít situace z reálného života dětí, např. cesty na tábor nebo na lyžařský výcvik. Dítě dostane sumu kapesného nebo si vydělá na brigádě, to je jeho příjem. Oproti tomu je potřeba sestavit jednoduchý plán výdajů, se kterými se dá počítat (peníze na jízdenky, vstupné, svačiny atd.) a dále přidat i nějakou rezervu pro nečekané výdaje.

Sestavte si rodinný rozpočet a nechte děti, aby si sestavily svůj osobní. Navzájem si bilance ukažte a vysvětlete. Sledujte příjmy i výdaje po celý měsíc a na konci si sdělte výsledky. Kdo byl se svým rozpočtem blíže skutečnosti?

Jako banka podporujeme finanční gramotnost. Věříme totiž, že má smysl rozvíjet vše, díky čemu Češi a Češky získávají větší sebejistotu, budou se cítit silnější, a dokážou se tak lépe rozhodovat. Je to cesta k tomu, aby se lépe dařilo nám všem.

Pokračujte dále