Znají děti koloběh peněz v rodině?

30. listopadu 2023

6 minut    

Svět dětí je bezstarostný a takový by měl zůstat co nejdéle. Přesto pochopení základních principů rodinného hospodaření usnadní dětem jejich budoucí rozhodování, plnění snů i řešení nelehkých situací spojených s penězi.