Spotřebitelské úvěrové portfolio Hello bank! má zájem odkoupit Česká spořitelna. Na podmínkách prodeje se již dohodly Česká spořitelna a BNP Paribas Personal Finance podnikající v České republice pod názvem Hello bank!.

Prodej úvěrového portfolia nyní podléhá udělení souhlasů regulatorních orgánů. Transakce nezahrnuje depozitní produkty Hello bank, anedojde tedy k převodu smluv o běžných či spořicích účtech ani vkladů vedených u Hello bank! na Českou spořitelnu.

Po udělení regulatorních souhlasů převezme Česká spořitelna veškeré spotřebitelské úvěry včetně kreditních karet Hello bank!. Ke dni 31. května 2023 činil objem spotřebitelského úvěrového portfolia Hello bank! přibližně 8,8 miliard Kč.

Pro držitele úvěrů a karet Hello bank! se zatím nic nemění, i nadále splácejí své úvěry podle dohodnutých podmínek do Hello bank! Všichni klienti Hello bank!, kterých se bude převod úvěrů do České spořitelny týkat, včas obdrží písemná sdělení s podrobnými pokyny, jaké změny nastanou po převodu jejich úvěrů do České spořitelny.