Někteří klienti Sberbank CZ obdrží v průběhu února 2023 do internetového bankovnictví a také e-mailem informaci, že se Česká spořitelna stane správcem jejich osobních údajů.

Stane se tak v důsledku připravovaného převodu klientských úvěrů ze Sberbank CZ do České spořitelny, který vyplývá ze smlouvy o prodeji a koupi obchodního závodu Sberbank uzavřené dne 16. prosince 2022 paní JUDr. Jiřinou Lužovou, insolvenční správkyní společnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, a Českou spořitelnou.

Toto oznámení slouží pouze pro informaci a pro zajištění transparentnosti zpracování klientských osobních údajů. Na zprávu nemusí klienti nijak reagovat. O dalších krocích a o dalším postupu budou klienti Sberbank CZ včas informováni. Až do písemného vyrozumění o převodu úvěrových smluv do České spořitelny se v klientských záležitostech budou i nadále obracet na Sberbank.