Česká spořitelna podepsala s insolvenční správkyní JUDr. Jiřinou Lužovou 16. prosince 2022 smlouvu o prodeji a koupi úvěrového portfolia Sberbank CZ a.s. v likvidaci. Pro klienty Sberbank se zatím nic nemění. I nadále zůstávají klienty Sberbank a mají-li u této banky úvěry, i nadále je splácejí na splátkové účty Sberbank.  

K podpisu kupní smlouvy došlo poté, co záměr schválily Česká národní banka a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Transakci umožnil svým rozhodnutím také Městský soud v Praze. 

V případě úspěšného vypořádání transakce, ke kterému dojde nejdříve v průběhu 1. poloviny příštího roku, převezme Česká spořitelna úvěrové portfolio Sberbank CZ. O souvisejících změnách bude Sberbank CZ i Česká spořitelna klienty písemně informovat. Klienti budou ve 2. čtvrtletí 2023 informováni o dopadech transakce na jejich úvěrovou smlouvu a obdrží další instrukce, mimo jiné i o konkrétním časování jednotlivých kroků. Do té doby se pro ně nic nemění a v klientských záležitostech se i nadále budou obracet na Sberbank CZ.