Česká spořitelna podepsala s insolvenční správkyní smlouvu o smlouvě budoucí o prodeji a koupi úvěrového portfolia Sberbank CZ a.s. v likvidaci. Pro klienty Sberbank se zatím nic nemění. I nadále zůstávají klienty Sberbank a mají-li u této banky úvěry, i nadále je splácejí na splátkové účty Sberbank.  

Pevně věřím, že podpis smlouvy je dalším krokem k ukončení nejistoty na straně klientů,“ říká Daniela Pešková, členka představenstva České spořitelny. „Intenzivně pokračujeme v jednání o koupi, nicméně transakce podléhá schválení celé řady státních orgánů a splnění dalších podmínek. Předpokládáme, že k vypořádání transakce dojde v první polovině roku 2023. Následně okamžitě zahájíme komunikaci přímo s klienty Sberbank a vyjdeme jim maximálně vstříc nejen se samotným přechodem, ale i s řešením jejich finančních potřeb.“

K podpisu samotné kupní smlouvy může dojít až po souhlasu ČNB, přičemž transakce bude podléhat ještě souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V případě uzavření kupní smlouvy Česká spořitelna, a.s. převezme aktivní úvěrové portfolio Sberbank CZ. O souvisejících změnách bude Sberbank CZ i Česká spořitelna klienty písemně informovat. Klienti budou informováni o dopadech transakce na jejich úvěrovou smlouvu a obdrží další instrukce, mimo jiné i o konkrétním časování jednotlivých kroků. Stane se tak až po vypořádání celé transakce, ke kterému by mohlo dojít nejdříve v průběhu 1. poloviny příštího roku.