Vážení klienti,

v posledních týdnech evidujeme zvýšený zájem o reklamace platby kartou z důvodu pandemie.

V případě reklamace transakce provedené platební kartou, kdy jste si objednali zboží nebo službu, která vám nebyla v souvislosti se současnou pandemií poskytnuta, obraťte se prosím v prvním kroku přímo na obchodníka, který měl danou službu nebo zboží poskytnout. Může dojít ke vzájemné dohodě - vypořádání/refundaci, poskytnutí voucheru nebo ke změně termínu dodání zboží/služby.

Berte prosím na vědomí, že obchodníci v této situaci, kdy jim nedovolila službu poskytnout tzv. vyšší moc (nařízení vlády atd.), mohou jako kompenzaci poskytnout adekvátní náhradu ve formě voucherů, změny termínu, apod. a nemusí tedy vracet peníze ihned.

S reklamací platby kartou vám rádi pomůžeme, nicméně nás prosím kontaktujte až v okamžiku, kdy se s daným obchodníkem nepodaří spojit nebo domluvit.

Pro zahájení reklamačního řízení dle pravidel kartových asociací je nutné, abyste spolu s reklamací poskytli veškerou dokumentaci od obchodníka, kterou máte k dispozici. Dále potvrzení, že zboží /služba nebude poskytnuta nebo přesunuta a že vám obchodník neposkytl adekvátní náhradu. Pokud obchodník nereaguje na vaše dotazy, zašlete nám komunikaci prokazující tuto skutečnost (např. vámi odeslaný e-mail).

Při vyřizování reklamací mějte prosím strpení. Děkujeme za pochopení!

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz

E.mail: tiskovecentrum@csas.cz
Tel.: +420 731 647 004                                                                         

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,6 miliónu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.