Česká spořitelna, a.s, Československá obchodní banka, a. s. a Komerční banka, a.s. (“Strany”) plánují vytvoření společně kontrolované společnosti - joint venture (“JV”). JV bude v České republice poskytovat službu elektronické identifikace a autentizace a služby vytvářející důvěru (“Identifikační služby”).

Identifikační služby bude JV poskytovat na základě bankovní identity až 5,5 milionu občanů, kteří bankovní identitu běžně užívají například při přihlašování do internetového bankovnictví nebo pro vzdálenou komunikaci se svou bankou. Agregací bankovních identit zapojených bank a vytvořením vlastního portfolia identit bude JV poskytovat jedinečný produkt – službu “vše v jednom” pro poskytovatele služeb, kterými budou jak veřejné instituce, tak soukromé společnosti.

Transakce je zásadní součástí celkového rozvoje e-governmentu a digitalizace české společnosti, která má plnou podporu veřejných institucí. Navazuje na legislativní změny, které umožnily bankám poskytovat Identifikační služby. JV bude poskytovat Identifikační služby ve vztahu k různým službám poskytovaným veřejnými institucemi (např. podání daňového přiznání, platba poplatku za popelnice, kontrola řidičského průkazu) či soukromým sektorem (např. finančními institucemi, telekomunikačními operátory, dodavateli energie, e-shopy). Klienti, kteří vlastní účet v jakékoli bance (tj. nejen klienti Stran) působící v České republice a účastnící se aktivit JV, budou mít možnost elektronicky a jednoduše zařizovat své záležitosti jak se soukromými společnostmi, tak s veřejnými institucemi.

I když bude JV kontrolováno Stranami, účast na aktivitách JV bude otevřená pro ostatní banky. Všechny banky a pobočky zahraničních bank registrované v České republice se budou moci účastnit poskytování Identifikačních služeb ze strany JV v pozici poskytovatele identity, a to na základě rovných a transparentně zveřejněných podmínek. Dále Strany předpokládají, že banky, které o to budou mít zájem, se budou moci později stát menšinovými akcionáři JV. Současně všechny banky, které se stanou poskytovatelem identity v rámci produktu JV, budou moci být také tzv. poskytovatelem služby, tj. společností, která využívá produkt JV při poskytování svých bankovních služeb.

Transakce podléhá schválení ze strany Evropské komise v rámci kontroly spojování soutěžitelů. Do doby, než vydá Evropská komise své rozhodnutí, proto nebudou zveřejňovány žádné další informace.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz

E.mail: tiskovecentrum@csas.cz
Tel.: +420 731 647 004                                                                         

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,6 miliónu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.