Od 5. listopadu 2018 začneme klientům nabízet nový smíšený podílový fond Universum. Je určen především pro konzervativněji laděné investory, které neuspokojí výnosy na depozitních bankovních produktech a kteří si také uvědomují, že pro dosažení lepšího zhodnocení je třeba podstoupit odpovídající mírná tržní rizika. Výše minimální investice je 300 Kč a doporučený investiční horizont čtyři roky a více.

Fond Universum je komplexním investičním portfoliem a je ideálním řešením pro pravidelné investování, které výrazně snižuje riziko nevhodného načasování investice. Neomezuje se pouze na základní typy investic (třídy aktiv), ale prostřednictvím flexibilní investiční strategie využívá potenciál výnosu i alternativních investic a realitní složky. Dokáže pružně reagovat na tržní vývoj a upravovat poměr konzervativní i dynamické složky portfolia ve prospěch možného výnosu. Velice efektivně tak optimalizuje poměr mezi výnosovým potenciálem a kolísáním hodnoty fondu.

Hlavní výhody fondu Universum:

  • Mimořádná akciová flexibilita i opatrnost – podíl akciových investic může kolísat v rozmezí 10 až 20 % v závislosti na situaci na trhu. Investorovi tak neunikne případný zajímavý akciový výnos, ale ani nerealizuje vysoké ztráty na celém portfoliu.
  • Okamžitá dostupnost - investované prostředky má klient v případě potřeby obvykle již do týdne k dispozici. 
  • Profesionalita - zázemí analytiků silné finanční skupiny Erste Asset Management zajišťuje maximální využití investičních příležitostí k dosažení co nejlepších výsledků. 
  • Sleva z poplatku – při pravidelném investování získá klient slevu z poplatků za obstarání koupě podílových listů.

Více informací naleznete na www.investicnicentrum.cz

V Praze dne 1. listopadu 2018