Navrhovatel oznamuje výsledky dobrovolného veřejného návrhu na koupi akcií společnosti UNIPETROL, a.s. učiněného společností POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA a dále oznamuje, že Odkládací podmínka Nabídky byla splněna. Příslušný text je uveden v následujícím dokumentu:

Oznámení o výsledcích Nabídky
Oznámení o výsledcích Nabídky (English version)

Česká spořitelna