Zpět na Zprávy z banky

Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny dosáhl za první tři čtvrtletí roku 2017 výše 11,7 mld. Kč
Česká spořitelna vykázala k 30. září 2017 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 11,7 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2016 činil díky prodeji podílu ve společnosti Visa Europe 11,9 mld. Kč. Z tohoto důvodu se čistý zisk v meziročním porovnání snížil o 1,8 %. Stále však úspěšně pokračuje výrazný růst klientských úvěrů, za posledních 12 měsíců se jejich hrubý objem bez reverzních repo operací zvýšil o 9,1 %; reportovaný růst dosáhl 13,7 %.
"Růst poskytnutých hypotečních, spotřebitelských i firemních úvěrů dokazuje, že se daří českým domácnostem i firmám. Jejich dobrou kondici potvrzuje také klesající podíl špatných úvěrů, " zdůraznil předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon. "Více než 630 000 klientů služby Moje zdravé finance je důkazem toho, že Češi svůj potenciál lépe hospodařit dokáží využít."

Více informací najdete v přiložené tiskové zprávě a prezentaci.

 

Česká spořitelna’s Consolidated Net Profit reached CZK 11.7 bn in the first three quarters 2017
As of 30 September 2017, Česká spořitelna reported unaudited consolidated net profit of CZK 11.7 bn, according to International Financial Reporting Standards (IFRS). In the same period of 2016, it amounted to CZK 11.9 bn thanks to sale of equity stake in Visa Europe. Net profit, for that reason, dropped by 1.8% in a year-on-year comparison. Significant growth in customer loans continues successfully; their gross volume excluding reverse repo operations was up by 9.1% in the last 12 months, reported growth was 13.7%.
“The growth of mortgage, consumer and corporate loans provides clear evidence that Czech households and corporations are doing well. Their good condition has been mirrored also in the decreasing volume of non-performing loans,” said Česká spořitena’s CEO Tomáš Salomon. “More than 630 000 customers who are taking advantage of My Healthy Finance service confirm that the Czechs can exploit their potential to manage their finance more economically.” 

You will find more information in the attached press release and presentation.