Společnost RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o. (dále jen "Navrhovatel"), oznámila veřejný návrh na koupi akcií, jež se vztahuje na akcie vydané společností Kofola ČeskoSlovensko a.s. (dále jen "Kofola"), které jsou přijaté k obchodování na Pražské burze cenných papírů (dále jen "Nabídka").

Navrhovatel ustanovil Českou spořitelnu a.s., aby zajistila realizaci Nabídky. Podrobné podmínky Nabídky jsou uvedeny v následujícím dokumentu.

Oznámení o změně Nabídkového dokumentu ze dne 7. srpna 2017: