Česká spořitelna nebude v období od 21. června 2017 do 30. září 2017 účtovat poplatky za převod vybraných cenných papírů do České spořitelny. Zdarma budou převáděny do České spořitelny cenné papíry uvedené na tomto seznamu. Jejich převod bude moci být realizován na těchto vybraných pobočkách.

U převodu ostatních cenných papírů budou standardně účtovány poplatky v souladu s aktuálním ceníkem. Po 30. září 2017 budou převody zpoplatněny opět u všech cenných papírů.