Společnost Fortbet Holdings Limited (dále jen "Fortbet"), oznámila v Polské republice nabídku převzetí akcií doprovázenou dobrovolnou nabídkou na koupi akcií v České republice, jež se vztahuje na všechny vydané akcie společnosti Fortuna Entertainment Group N. V. (dále jen "Fortuna") v oběhu, které jsou přijaté k obchodování na Pražské burze cenných papírů a na Varšavské burze cenných papírů. Fortbet ustanovil Českou spořitelnu a.s., aby zajistila realizaci dobrovolné nabídky na koupi akcií v České republice. Podrobné podmínky dobrovolné nabídky na koupi akcií v České republice jsou uvedeny v následujícím dokumentu.

Související dokumenty platné od 29. května 2017:

Nabídkové období začíná dne 21. dubna 2017.

Aktuální Kupní cena platná od 29. května 2017: 118,04 Kč

Česká spořitelna