Zpět na Zprávy z banky

Překonat bariéry, které lidem do cesty staví stáří, mentální postižení nebo závislost, chce odvahu. Tu již podruhé ocení Nadace České spořitelny prostřednictvím udělení  organizacím a jednotlivcům, kteří tyto znevýhodněné skupiny lidí podporují. Jedná se o stejné oblasti, ve kterých dlouhodobě působí i Nadace ČS a ve kterých sama za své aktivity získala řadu ocenění. K Ceně Floccus se váže i finanční odměna, 100 tisíc Kč pro organizaci a 50 tisíc Kč pro jednotlivce.

“Česko dlouhodobě nemá nouzi o tvůrčí ani obětavé lidi, o pozoruhodné projekty ani odvážné pokusy a tím ani o příklady dobré praxe. Má však vleklý a zničující problém se společenským nedoceněním těchto lidí a činů,“ říká MUDr. Zdeněk Kalvach, předseda poroty Ceny Floccus, první místopředseda výboru České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, člen Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a člen Výboru pro biomedicínu a lidská práva „Je nezbytné, aby plody všech těch úsilí vešly ve známost, aby se jim dostalo obecné podpory i připravené půdy, v níž by ze zavátých semínek vyrostly nové květy ušlechtilé nápodoby - jako když vítr rozfouká chmýří pampelišky,“ dodává Zdeněk Kalvach.

Symbolem Ceny Floccus jsou chomáče chmýří pampelišek (floccus znamená v latině chomáč), které jsou křehké, ale zároveň odolné a životaschopné. Přesně to jsou vlastnosti, které se pojí k aktivitám, jež podnikají organizace a jednotlivci na podporu osob na okraji společnosti. Nominovat neziskové organizace může kdokoli, a to do 8. listopadu zde. Nominovat jednotlivce může pouze organizace, a to do 8. listopadu zde. Hlasování veřejnosti proběhne od 7. ledna do 21. ledna 2016.

Více informací na www.nadacecs.cz/floccus.