Ujasnit si očekávání a stanovit si cíle je prvním krokem k jejich dosažení. Platí to v životě, v práci, ve sportu, stejně jako při efektivním nakládání s penězi. Očekáváte-li jednoduchost, transparentnost, správný poměr mezi potenciálem výnosu a kolísáním hodnoty vložených peněz, pak je ideální volbou náš nový smíšený podílový fond OPTIMUM.  A díky minimální investici ve výši 300 Kč může do tohoto fondu investovat prakticky každý. Výhodou podílových fondů je pak také téměř okamžitá dostupnost investovaných peněz. Ty má klient v případě potřeby obvykle již do týdne k dispozici. Při pravidelném investování do fondu OPTIMUM navíc získáte slevu z poplatku za obstarání koupě podílových listů.

Podílový fond OPTIMUM se může stát vaším kompletním investičním portfoliem. Dokáže se totiž o peníze investora postarat zcela sám. Prostřednictvím inteligentní investiční strategie pružně reaguje na tržní vývoj a dokáže upravovat poměr konzervativní i dynamické složky portfolia. Díky tomu optimalizuje poměr mezi výnosovým potenciálem a kolísáním hodnoty fondu.

Konzervativní část portfolia, která mu dodává stabilitu, je tvořena konzervativními dluhopisy a nástroji peněžního trhu. Jejich podíl může v období tržních výkyvů tvořit převážnou část portfolia a to až 80 %. Podíl dynamické složky je pak významně snížen. Dynamická část portfolia je tvořena především realitními investicemi, akciemi a alternativními investičními nástroji. V obdobích růstu dynamických aktiv pak inteligentní strategie fondu umožňuje podíl této složky navýšit. Podíl dynamických aktiv bude udržován v neutrální váze na úrovni 50 %.

Bližší informace o fondu OPTIMUM najdete zde.