Pomáháte sociálně znevýhodněným a hendikepovaným lidem nebo vyloučeným skupinám obyvatel? Chcete zefektivnit svoji činnost a tím zvýšit dopad na ty, kteří vás potřebují? Právě pro vás Česká spořitelna ve spolupráci s organizací Impact Hub připravila nový akcelerační program Impact First

Do programu se mohou přihlásit neziskové organizace, sociální a společensky prospěšné podniky i neformální týmy. Díky sérii workshopů, finančnímu grantu a mentoringu si můžete svůj projekt otestovat a svou energii, peníze a čas nasměrovat do aktivit, které mají pro budoucí fungování projektu opravdu smysl.

Na co se mohou úspěšní kandidáti těšit? Poradíme vám s projektovým řízením, řízením rizik, či jak se udržet na trhu a stát se alespoň částečně finančně soběstační. Navíc během programu budete mít na blízku osobního mentora, se kterým můžete svůj projekt průběžně konzultovat. Nejlepší tým, který zaznamená za dobu pěti měsíců největší pokrok, si od nás odnese odměnu 50 tisíc korun.

Uzávěrka přihlášek do programu Impact First je ve středu 30. září 2015. Více informací a kritéria účasti v programu najdete zde. Pojďte do toho s námi!

Nejúspěšnější projekty akcelerátoru Social Impact Award

Česká spořitelna stojí také za soutěží pro mladé lidi s nápady, jak řešit společenské a environmentální problémy podnikatelskou cestou - Social Impact Award.

Ve středu 16. září jsme v Mramorovém sále Paláce Rytířská završili letní akcelerační program a ocenili vítěze nejúspěšnějších projektů. Ocenění 1 500 EUR a tříměsíční členství v síti Impact Hub si odnáší Kamila Petrovská s projektem Třetí rodič, který podporuje nevlastní rodiče a pomáhá jim v řešení jejich problémů. Cenu poroty za finančně udržitelný projekt, který by byl schopný obstát na trhu práce, si odnesla Dita Přikrylová s projektem Czechitas podporující technické vzdělávání žen v oblasti IT.