SEPA platby v eurech v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru budou pro vás od října jednodušší, navíc zrychlíme jejich zpracování. Ceny za transakce neměníme, ponecháváme je na současné zvýhodněné úrovni.

Od října 2015 jsme u SEPA plateb připravili tyto novinky:

  1. Prodlužujeme nejzazší čas zadání expresní platby přes internetové bankovnictví až do 15 hod. z původních 11 hod. pro retailového klienta.
  2. Doplňujeme nová pole pro identifikaci platby nejenom na papírovém formuláři, ale i v internetovém bankovnictví. Klient může použít symboly VS – variabilní symbol, SS – specifický symbol, KS – konstantní symbol pro lepší identifikaci platby pro příjemce, a to hlavně při platbách na Slovensko.
  3. Firmy a podnikatelé mohou nově importovat dávky SEPA plateb do banky v XML formátu přes internetové bankovnictví BUSINESS 24, BUSINESS 24 Databanking a MultiCash.
  4. Zjednodušujeme papírový formulář, klient již například nebude muset vyplňovat název plátce transakce.

Podle zákona informujeme o připravovaných změnách s předstihem. Nové znění Informací k platebním službám najdete zde.