Podpora excelentní juniorské vědy a umění s mezinárodním přesahem a nová strategická partnerství s významnými českými i zahraničními komerčními subjekty – to si klade za cíl nový Nadační fond, který založila Univerzita Palackého v Olomouci (UP). V první výzvě rozdělil mezi 11 mladých badatelů a badatelek osmi set tisícový příspěvek z České spořitelny.

Do první výzvy, kterou Nadační fond Univerzity Palackého vyhlásil, se přihlásilo celkem 43 studentů z řad magisterských a doktorských programů UP. Uspělo 11 z nich. Všichni úspěšní žadatelé se mohou těšit na maximálně komfortní podmínky pro realizaci vlastních projektů s minimem administrativní zátěže, slibují organizátoři.

A jaké projekty mladých badatelů Nadační fond UP v prvním kole podpořil? Například to byl výzkum stárnutí lidských buněk s ohledem na poškození DNA a schopnost buněk se s ním vyrovnat, který přispěje při hledání nových léčebných postupů v oblasti nádorových onemocnění a syndromů předčasného stárnutí či Čínsko-český a česko-čínský elektrotechnický slovník, který zvýší konkurenceschopnost českých firem obchodujících s Čínou.

„Nadační fond Univerzity Palackého byl zřízen, aby podpořil mezinárodní rozměr výzkumu studentů naší univerzity. Rád bych osobně poděkoval České spořitelně za tuto velkorysou finanční podporu. Česká spořitelna dokazuje, že není pouze bankou, ale rovněž institucí, která klade důraz na filantropii a společenskou odpovědnost podnikání“, uvedl za správní radu Nadačního fondu UP její předseda Jaroslav Miller.

Mezi klíčová kritéria hodnocení žádostí patřilo kromě originality záměru oborový a společenský přínos, sledovaným prvkem byl také mezinárodní rozměr. Výši nadačního příspěvku určila správní rada Nadačního fondu UP, student mohl maximálně získat částku 200 000 Kč. Příspěvek od České spořitelny, který byl v první výzvě mezi badatele rozdělen, byl vyčerpán beze zbytku. 

„V České spořitelně si velice vážíme toho, že díky partnerství s Nadačním Fondem Univerzity Palackého můžeme podpořit nové vědecké a umělecké záměry a pomoci tak rozvoji české společnosti. V naší strategii společenské odpovědnosti klademe již dlouhá léta důraz na podporu vzdělávání, a to nejen formou finančních příspěvků, ale také formou aktivní spolupráce se studenty a akademickými pracovníky,“ uvedla Klára Vyhnánková z České spořitelny, koordinátorka pro spolupráci s vysokými školami.