Zpět na Zprávy z banky
Od 1. dubna do 31. května běžela druhá vlna naší netradiční kampaně s názvem I vaše karta pomůže. Za každou platbou kartou České spořitelny jsme přispívali našemu dlouholetému partnerovi, Domovu Palata, který pečuje o seniory se zrakovým postižením. Letos to díky vašim platbám kartou bylo celkem 1 017 655 Kč, v předchozím ročníku pak rovněž přes 1 milion Kč.
 
Loňský příspěvek posloužil zejména k nákupu čtecích pomůcek, ten letošní umožní Palatě pořídit speciální polohovací lůžka pro klienty s vážnou poruchou zraku. Jejich využití vysvětluje Ing. Jiří Procházka, ředitel Domova Palata:
 
„Nízká pečovatelská polohovací lůžka jsou neocenitelným pomocníkem v péči o seniory se zrakovým postižením a syndromem demence. Kromě polohovatelnosti, která výrazně zabraňuje vzniku proleženin, mají i nezbytné bezpečnostní prvky: dají se například snížit až 25 centimetrů nad podlahu, čímž výrazně omezují riziko pádů, které mívají ve vyšším věku často fatální následky.“
 
Tváří kampaně se stala paní Jiřinka (viz. obrázek), která vám za všechny klienty Palaty děkuje. K díkům se samozřejmě přidáváme i my!