Finanční skupina České spořitelny vykázala za 1. čtvrtletí 2015 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 3,7 mld. Kč. V meziročním porovnání činí pokles 8,4 % ze 4,0 mld. Kč. Provozní zisk však vzrostl o 2,0 % na úroveň 5,9 mld. Kč, podpořen jednorázovým vlivem v čistém zisku z obchodních operací, za 1. čtvrtletí 2014 činil 5,8 mld. Kč. Výsledky banky podpořil meziroční růst portfolia klientských úvěrů skupiny o 2,7 % na 524,1 mld. Kč, a to především zásluhou dalšího růstu hypotečních úvěrů a úvěrů korporátním klientům.

“Obchodní ukazatele vnímám jako úspěch dosažený i přes pokračující trend nulových úrokových sazeb, dezinflace až deflace, ostré konkurence a rostoucích požadavků evropské regulace. Stejně těžkým podmínkám budeme čelit do konce roku.” uvedl Pavel Kysilka, předseda představenstva České spořitelny.

I za ztížených tržních podmínek investuje banka do nových technologií a inovací. Pro majitele chytrých telefonů spustila mobilní aplikaci MŮJ STAV, která zobrazuje zůstatky všech spořitelních produktů klienta rychle, jednoduše a bezpečně. Prodej Hypotéky České spořitelny přes sociální síť Facebook bodoval u klientů i u odborné veřejnosti. Koncept tzv. facebookové hypotéky se stal případovou studií na globálních stránkách Facebooku a získal první místo v soutěži Internet Effectiveness Awards 2014 v kategorii Bankovnictví, pojišťovnictví a finance. Česká spořitelna uvedla také jedinečný marketingový koncept, animovanou rodinu Palečkových, která žije radostmi a starostmi typické české rodiny.

“Nikdy ale nezapomínáme na to, proč jsme tu již 190 let a na to, čím jsme vždy žili - společensky odpovědnými aktivitami banky jako celku, jejích poboček v regionech a obcích a našich zaměstnanců. Prostřednictvím naší nadace jsme ocenili zcela novou Cenou Floccus organizace a jednotlivce, kteří pomáhají lidem na okraji společnosti. Kromě symbolického uznání a poděkování v podobě sošky od předních českých sklářů si výherci odnesli i finanční podporu své záslužné práce pro druhé,“ dodal Pavel Kysilka.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA 1. ČTVRTLETÍ 2015

Konsolidované, neauditované údaje k 31. březnu 2015, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. březnu 2014, pokud není uvedeno jinak:

 • Čistý zisk se snížil o 8,4 % na 3,7 mld. Kč ze 4,0 mld. Kč
 • Provozní zisk se zvýšil o 2,0 % na 5,9 mld. Kč z 5,8 mld. Kč
 • Čistý úrokový výnos poklesl o 4,2 % na 6,4 mld. Kč z 6,7 mld. Kč
 • Provozní náklady se v meziročním srovnání snížily o 2,2 % na 4,4 mld. Kč ze 4,5 mld. Kč
 • Bilanční suma se meziročně zvýšila o 1,2 % na 924,9 mld. Kč z 913,9 mld. Kč
 • Klientské úvěry (brutto) se zvýšily meziročně o 2,7 % na 524,1 mld. Kč z 510,2 mld. Kč
 • Závazky ke klientům (vklady) se meziročně zvýšily o 1,1 % na 686,3 mld. Kč z 678,5 mld. Kč
 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům poklesla na 3,32 % z 3,56 %
 • Návratnost kapitálu (ROE) se snížila na 13,3 % z 15,5 %
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/income ratio) se meziročně zlepšil na 42,8 % ze 43,8 %
 • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) se zvýšil na 73,7 % ze 72,4 %
 • Kapitálová přiměřenost Core Tier I za skupinu dosáhla k 31. březnu 2015 silné úrovně 19,5 %