Zásady zpracování osobních údajů v České spořitelně, a.s.

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost.

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Přečtěte si prosím Zásady zpracování osobních údajů v České spořitelně, abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme.

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Přečtěte si prosím Zásady zpracování osobních údajů v České spořitelně, abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme.

Co se o osobních údajích dozvíte?

  • Jaké osobní údaje shromažďujeme,   
  • jak s nimi nakládáme,
  • z jakých zdrojů je získáváme,
  • k jakým účelům je využíváme,
  • komu je smíme poskytnout,
  • kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme,
  • a jaká máte v souvislosti s jejich zpracováním práva.

Zásady zpracování osobních údajů v České spořitelně představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektu údajů“). Specifikům, která se týkají osobních údajů uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců České spořitelny a externích spolupracovníků České spořitelny se věnují samostatné zásady zpracování osobních údajů. Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou platné a účinné dnem jejich publikace na webových stránkách České spořitelny, a.s. www.csas.cz. Česká spořitelna si vyhrazuje právo je jednostranně doplňovat nebo přiměřeně měnit.   
 

Pokud máte jakýkoli dotaz, týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat na e-mail poverenec@csas.cz, či se zeptat na naší bezplatné infolince 800 207 207 nebo v kterékoli pobočce.

Kam dále

Nejste s něčím spokojení?

Kontaktní čísla a adresy