Top Stocks

„Když jde o investice, mám vybroušený vkus.“

Fond Top Stocks je výjimečnou investicí

Znáte značky Starbucks, Marriot International nebo například Foot Locker?
S fondem Top Stocks do nich můžete investovat už od 300 korun.

Manažer portfolia Ján Hájek si vybírá jen výjimečné společnosti s velkým potenciálem růstu. Pečlivě se věnuje pouze 25 investičním nápadům. Fond pod jeho vedením nyní spravuje majetek v hodnotě téměř 21 miliard korun a patří dlouhodobě mezi nejvýnosnější na českém trhu.

Jaké společnosti jsou v portfoliu?

Starbucks logo

Starbucks: Úspěšná globální expanze řetězce kaváren Strabucks jde ve stopách McDonald’s.

logo Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb: Farmaceutická společnost se silnou pozicí v segmentu imuno-onkologických léků.

Microsoft logo

Marriot International: Největší mezinárodní síť hotelů.

facebook logo

Comapss Group: Největší cateringová společnost.

Foot locker

Foot Locker: Maloobchodní řetězec se sportovní obuví.

Portfolio manažer Ing. Ján Hájek, CFA má svobodu řídit jej podle své vlastní strategie a nápadů. A má úspěchy.

Fond pod jeho čtrnáctiletým vedením vyrostl k závratné částce téměř 21 miliard Kč spravovaného majetku. Navíc sám má ve fondu i většinu svých vlastních úspor.

Ing. Ján Hájek, CFA

Portfolio manažer

„Hledám výjimečné firmy s výjimečnými manažery. Přesouvám peníze k těm schopnějším a nechávám je, aby se s ekonomickými cykly a dalšími překážkami vypořádali oni.“

Top Stocks v číslech

7,54 % p. a.

výkonnost od založení
 

5,42 % p. a.

výkonnost na doporučeném min. investičním horizontu 5 let

8,74 % p. a.

výkonnost pravidelné měsíční investice od založení
 

20,714 mld. Kč

objem majetku ve fondu
 

104 401

počet investorů
 

132 mil. Kč

v průměru lidé měsíčně svěřili za posledních 12 měsíců: 132 mil. Kč

Informace k 26. 8. 2022

Proč právě fond Top Stocks?

Dlouhodobě patří mezi nejlepší akciové fondy na českém trhu.

Na českém investičním trhu neexistuje podílový fond stejné investiční strategie.

Možnost investovat na vyspělých akciových trzích USA, Kanady a západní Evropy.

Investice jsou zajištěny proti měnovým rizikům.

Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů.

Dostupnost peněz zpravidla do týdne.

Udělejte první krok

Investiční poradenství poskytujeme zdarma. Nechte nám na sebe kontakt, pomůžeme vám.

Zavoláme vám

Telefonicky

Zanechte nám na sebe kontakt, co nejdříve se vám ozveme.

Můžete se také objednat do kterékoliv naší pobočky nebo nám zavolat na 800 468 378.

Nechcete pevný termín? Najděte nejbližší pobočku na webu České spořitelny.

Důležitá upozornění

  Fond je určen pro zkušené a dynamické investory, kteří hledají zhodnocení na akciových trzích.

  Cílem fondu je dosahovat dlouhodobé kladné výkonnosti.

  Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat.

  V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.

Úplný název fondu Top Stocks je uveden ve statutu fondu společně s výčtem všech rizik spojených s investicí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Statut fondu Vám poskytneme ve všech pobočkách České spořitelny a na www.investicnicentrum.cz. Případné využití těchto stránek při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny.

Hodnota investované částky a výnos z ní může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Správcem fondu je Erste Asset Management, pobočka Česká republika. Ceny za obstarání koupě a prodeje podílových fondů jsou součástí Ceníku České spořitelny. Další informace včetně úplného názvu fondu naleznete ve statutu fondu, který Vám poskytneme ve všech pobočkách České spořitelny a na www.investicnicentrum.cz. Tuto stránku vytvořila Česká spořitelna, útvar Finanční trhy – retailové investice. Má za cíl upozornit na služby či produkty v něm uvedené a není závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků.

 
© 2022 Česká spořitelna, a. s.
Tato stránka není návrhem na uzavření smlouvy. Poskytnutí uvedených služeb může být vázáno na splnění dalších podmínek, které vám ochotně sdělíme na kterékoliv naší pobočce.
Podmínky užívání | Ochrana osobních údajů | Jak pracujeme s cookies