Vítězové z Olomouckého kraje

Zdravější a zelenější krajina

Jakub Sobotka  Dubčany

Vybudování remízu a hrušňové aleje pro zvýšení biodiverzity a zlepšení společenského života na malé vsi.

Javorová alej

DIVOKÁ KARTA
uděluje Česká spořitelna a Nadace VIA

Daniel Řezníček  Bílsko

Vysázení stromů podél historické cesty z Bílska do Luké, které zadrží vodu a omezí půdní erozi.

Rukodělná dílna

Junák – český skaut, středisko Rudy Knotka Šumperk, z. s.  Skautský dům v Šumperku

Pro využívání skautskými oddíly, ale i občany z okolí, kterým například chybí dostatečné vybavení.

Klidová zóna na sídlišti

Klára Bačovská  Loštice

Vytvoření komunitní zahrádky pro odpočinek a sousedské setkávání místo zarostlého plácku mezi paneláky.

Zvelebení obecní studny

Jana Zdráhalová  Radotín

Prevence úrazu u zdroje vody a doplnění jejího okolí o lavičku k posezení během čerpání.

Odpočinek u zvoničky

Lukáš Landsmann  Žeravice (Přerov)

Vybudování zvoničky s posezením jako relaxačního místa na konci cesty s nově vysázenými trnkovými keři.

Zvýšení hladiny podzemní vody

DIVOKÁ KARTA
uděluje Česká spořitelna a Nadace VIA

Patrik Mlynárčik  Vincencov

Vysázení vhodných dřevin pro zlepšení zadržování vody v krajině a návrat vody do studní obyvatel Vincencova.