Milostivé léto

Možnost, jak se zbavit exekucí

Milostivé léto

Možnost, jak se zbavit exekucí

Mám exekuci
vůči státu

a chci více informací o Milostivém létě

Mám exekuci
vůči České spořitelně

a chci využít Milostivého léta pro klienty

Co je Milostivé léto

Jedinečná šance, jak se zbavit některých dluhů, které v průběhu let kvůli sankcím a úrokům narostly do extrémních částek. Lidé mohou ukončit exekuce, které jim v minulosti vznikly na základě dluhu vůči státu a jeho organizacím (vůči veřejnoprávním subjektům).
Stačí zaplatit pouze aktuálně dlužnou částku a poplatek exekutorovi a je hotovo.

Milostivé léto probíhá od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.

Schéma Milostové léto

Ilustrativní příklad | Institut milostivého léta je ukotven v zákoně č. 286/2021 Sb., část 2, článek IV, bod 25.

Jaké jsou hlavní principy
Milostivého léta

Vztahuje se pouze na exekuce z dluhů u veřejnoprávních subjektů

Jde například o dluhy vůči obcím, dopravním podnikům, České televizi, Českému rozhlasu, energetické společnosti ČEZ a podobně.

Neplatí v případě, pokud:

  • dluhy jsou vůči soukromým věřitelům (půjčky, dluhy u telefonních operátorů nebo dluhy na nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt);
  • dluhy odkoupil soukromý subjekt

Exekuci musí vést
soudní exekutor

Milostivé léto se nevztahuje na daňové a správní exekuce (tedy exekuce, které vymáhá finanční správa, celní správa nebo okresní správa sociálního zabezpečení).

Dlužník nesmí být
v insolvenci

Pokud ještě není dluh exekučně vymáhán nebo už probíhá oddlužení, nelze Milostivého léta využít.

Jak postupovat,
pokud se vás Milostivé léto týká

Krok 1

Mít přehled o svých exekucích

Krok 2

Zjistit výši jistiny

Krok 3

Zaplatit jistinu + poplatek exekutorovi

  • K jistině je potřeba připočítat zákonem stanovený poplatek exekutorovi ve výši 907,50 Kč (750 Kč + DPH).
  • Pokud je dluhů vůči veřejnoprávním subjektům více, je třeba zaplatit poplatek ke každému z nich (tedy pro každý dluh vždy jistinu + poplatek 907,50 Kč).
  • Celkovou částku je potřeba odeslat na účet exekutora (případně na zvláštní účet podle domluvy s exekutorem) nejpozději do 28. 1. 2022.
Krok 4

Pohlídat si potvrzení o ukončení exekuce

  • Když tyto podmínky splníte, exekutor zastaví exekuci a rozhodne o osvobození od tzv. příslušenství dluhu (placení sankcí a úroků, o které se v průběhu času původní dluh zvýšil). Také by měl vydat rozhodnutí, vyhotovit ho v písemné podobě a rozeslat bez zbytečného odkladu.
  • Odmazání exekuce si můžete zkontrolovat v Centrální evidenci exekucí.

Není vám něco jasné
potřebujete poradit?

Doporučujeme obrátit se na neziskové organizace, kde se vám budou věnovat zkušení odborníci v této oblasti a poskytnou vám pomoc zcela zdarma. K dispozici jsou vám linky pomoci neziskových organizací, které podporujeme.

Milostivé léto
pro klienty České spořitelny

Záleží nám na tom, aby se našim klientům dobře dařilo. Proto jsme se rozhodli, že se přidáme k akci Milostivé léto a pomůžeme lidem v těžkých životních situacích začít znovu, bez exekucí. 

Pokud má klient České spořitelny nebo Stavební spořitelny České spořitelny nesplacený dluh vůči naší bance a ten je už vymáhán v exekuci, stačí, když zaplatí původní dlužnou částku – jistinu (nebo její zbývající část) a část nákladů exekuce ve výši 907,50 Kč (750 Kč + DPH). Zbytek dluhu, který tvoří nejčastěji úroky za pozdní splacení a náklady na soudní řízení a exekuci, bude odmazán.

Podmínky, které je potřeba splňovat:

  • Dlužníkem je fyzická osoba – nevztahuje se na podnikatele
  • Věřitelem je Česká spořitelna, a.s. nebo Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
  • Dluh je vymáhán exekučně – soudním exekutorem

 

Milostivého léta České spořitelny lze využít do 28. 2. 2022 

Jak postupovat,
pokud chcete Milostivého léta České spořitelny využít?

Krok 1

Zjistit výši částky a číslo účtu, na který ji poslat – s tím vám pomohou naši kolegové na speciální bezplatné lince 956 777 385

Krok 2

Uhradit částku podle domluvy nejpozději do 28. 2. 2022

Krok 3

Pak už je to na násmy vyřídíme zastavení exekuce, usnesení, že byla zastavena, vám pošle soudní exekutor. 

Kam se obrátit s dotazy?

V případě nejasností či jakýchkoliv dotazů jsou vám k dispozici naši kolegové na speciální bezplatné lince, která je dostupná v pracovní dny od 8 do 18 hodin. 

Mohlo by vás zajímat

Logo Česká spořitelna

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena.