Milostivé léto II

Možnost, jak se zbavit exekucí

Milostivé léto

Možnost, jak se zbavit exekucí

Mám exekuci
vůči České spořitelně

Platí od 1. 9. do 30. 11. 2022

Mám exekuci
vůči České spořitelně

Platí od 1. 9. do 30. 11. 2022

Mám exekuci
vůči státu

Platí od 1. 9. do 30. 11. 2022

Mám exekuci
vůči státu

Platí od 1. 9. do 30. 11. 2022

Milostivé léto II
pro klienty České spořitelny

Záleží nám na tom, aby se našim klientům dobře dařilo. Proto jsme se rozhodli, že se i letos přidáme k akci Milostivé léto II a pomůžeme lidem v těžkých životních situacích začít znovu, bez exekucí. 

Pokud má klient České spořitelny nebo Stavební spořitelny České spořitelny nesplacený dluh vůči naší bance a ten je už vymáhán v exekuci, stačí, když zaplatí původní dlužnou částku – jistinu (nebo její zbývající část) a část nákladů exekuce ve výši 1.815 Kč (včetně DPH). Zbytek dluhu, který tvoří nejčastěji úroky za pozdní splacení a náklady na soudní řízení a exekuci, bude odmazán.

Podmínky, které je potřeba splňovat:

  • Dlužníkem je fyzická osoba – nevztahuje se na podnikatele
  • Věřitelem je Česká spořitelna, a.s. nebo Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
  • Dluh je vymáhán exekučně – soudním exekutorem

 

Milostivého léta II České spořitelny lze využít do 30. 11. 2022 

Jak postupovat,
pokud chcete Milostivého léta II České spořitelny využít?

Zjistit výši částky a číslo účtu, na který ji poslat – s tím vám pomohou naši kolegové na speciální bezplatné lince 956 777 385

Uhradit částku podle domluvy nejpozději do 30. 11. 2022

Pak už je to na násmy vyřídíme zastavení exekuce, usnesení, že byla zastavena, vám pošle soudní exekutor. 

Kam se obrátit s dotazy?

V případě nejasností či jakýchkoliv dotazů jsou vám k dispozici naši kolegové na speciální bezplatné lince, která je dostupná v pracovní dny od 8 do 18 hodin. 

Co je Milostivé léto II

Další šance, jak se zbavit některých dluhů, které v průběhu let kvůli sankcím a úrokům narostly do extrémních částek. Lidé mohou ukončit exekuce, které jim v minulosti vznikly na základě dluhu vůči státu a jeho organizacím (vůči veřejnoprávním subjektům).
Letošní podmínkou je, aby exekuce byla zahájena před 28. říjnem 2021. Stačí zaplatit pouze aktuálně dlužnou částku a poplatek exekutorovi a je hotovo.

Milostivé léto II. probíhá od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022.

Ilustrativní příklad | Institut milostivého léta II je ukotven v zákoně č. 214/2022 Sb.

Jaké jsou hlavní principy
Milostivého léta II

Vztahuje se pouze na exekuce z dluhů u veřejnoprávních subjektů

Exekuci musí vést
soudní exekutor

Dlužník nesmí být
v insolvenci

Jak postupovat,
pokud se vás Milostivé léto II týká

Mít přehled o svých exekucích

Zjistit výši jistiny

Zaplatit jistinu + poplatek exekutorovi

Pohlídat si potvrzení o ukončení exekuce

Není vám něco jasné
potřebujete poradit?

Doporučujeme obrátit se na neziskové organizace, kde se vám budou věnovat zkušení odborníci v této oblasti a poskytnou vám pomoc zcela zdarma. K dispozici jsou vám linky pomoci neziskových organizací, které podporujeme.

Mohlo by vás zajímat

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena.