Pojištění domácnosti a nemovitosti

Péče a podpora

Jak nahlásit pojistnou událost

Online

Škodu můžete nahlásit prostřednictvím
on-line formuláře.

Telefonicky nebo osobně

Zavolejte na zákaznickou linku 957 105 105 nebo navštivte kteroukoliv pobočku Kooperativy.

Poštou

Vyplňte formulář a zašlete jej poštou na adresu:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum zákaznické podpory
Brněnská 634
664 42 Modřice

Často se nás ptáte

Platí jednoduchá pomůcka: obraťte dům vzhůru nohama a co z něj vypadne, je zařízení domácnosti. Kuchyňská linka, vestavěný nábytek a vestavěné spotřebiče patří také do pojištění domácnosti.

Pokud si sjednáte tzv. indexaci (valorizaci pojistné částky), budeme vám aktualizovat pojistnou částku a pojistné v závislosti na vývoji spotřebitelských cen, služeb a zboží. V případě vzniku škody vám pak nehrozí, že bychom vám snížili výplatu pojistného z důvodu nesprávně stanovené výše pojistné částky.

  • Zabezpečte důkazy o příčině a rozsahu škody a pokud možno vždy proveďte fotodokumentaci.
  • Zajistěte provizorní zabezpečení, aby se škoda nezvětšovala.
  • Předtím, než začnete s úklidovými pracemi zkonzultujte prosím váš případ s pracovníkem infolinky.
  • Oznámení učiněné telefonicky, na pobočce nebo e-mailem musí být potvrzeno dodatečně vyplněním tiskopisu příslušného pro danou pojistnou událost.

Dokumenty ke stažení