Pravidelné investování

„Díky investicím není žádné přání moc velké.“

Peníze snadno a rychle k dispozici

Potřebujete momentálně peníze na něco jiného? Klidně pravidelné investování přerušte a požádejte o zpětný odkup svých podílových listů. Bez poplatků.

Odměny za věrnost

Pokud budete investovat minimálně 1 000 Kč měsíčně po dobu alespoň 12 měsíců, dáme vám slevu z ceny za obstarání koupě podílových listů.

Investiční plán podle vašich pravidel

Dobu a výši investic si stanovíte sami a předem. Pravidelné investování však můžete kdykoli přizpůsobit aktuální finanční situaci – částku si můžete například pružně zvýšit či snížit.

Snižte riziko nesprávného načasování investice

Nakupujete během růstu i poklesu trhů. Když trhy klesají, nakupujete více kusů podílových listů. Když rostou, vaše podílové listy se lépe zhodnocují.

Podívejte se, jak si díky Pravidelnému investování můžete splnit své sny

Spočítejte si, kolik můžete získat

Načítání aplikace

Důležité upozornění: Tato kalkulačka slouží k usnadnění Vaší orientace v rámci nabídky investičních nástrojů. Zobrazené výsledky neslouží jako návod k investování ani nepředstavují investiční doporučení k nákupu či prodeji jakéhokoli investičního nástroje. Využití těchto informací by proto měla vždy předcházet konzultace s odborným poradcem, který zajistí, že plánovaná investice pro Vás bude vhodná, tedy, že bude v souladu s Vašimi potřebami a prioritami, a seznámí Vás s případnými riziky konkrétní investice.... Zobrazit více

Inspirace pro vaše investice

Investujte s námi do klíčových fondů

Konzervativní Mix

Efektivně rozkládá prostředky do více druhů aktiv, především do konzervativních dluhopisů a malou část i do dynamických akcií pro zvýšení potenciálu výnosu.

OPTIMUM

Díky inteligentní investiční strategii pružně reaguje na tržní vývoj a upravuje poměr konzervativní i dynamické složky. Optimalizuje tak poměr mezi výnosovým potenciálem a kolísáním hodnoty fondu.

Vyvážený Mix

Díky vyvážené strategii nabízí zajímavý poměr mezi potenciálem výnosu a tržními riziky spojenými s investicí.

TOP STOCKS

Akciový fond pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem. Zaměřuje se na výběr nejzajímavějších investičních příležitostí a dlouhodobě dosahuje skvělých výsledků.

Mohlo by vás zajímat

Na co se často ptáte

Pokud nevíte nebo váháte, přijďte se s námi poradit na jakoukoliv pobočku. Jsme tu od toho, abychom společně s vámi vybrali ten správný fond na základě vašich potřeb a cílů. Nebo nám zavolejte na 800 207 207.

Smíšené fondy přinášejí komplexní investiční řešení prostřednictvím jediné investice. Umožní vám investovat podle vašich představ o výši výnosu, délce trvání investice a míře rizika, kterou jste ochotni akceptovat. Díky své komplexnosti uspokojí potřeby všech klientů - konzervativních i těch odvážnějších.

Sleva z ceny za obstarání nákupu se poskytuje jednou měsíčně na sjednaný pokyn na pravidelný nákup v minimální výši 1 000 Kč měsíčně.
I. pásmo 1. až 12. investice sleva 0 %
II. pásmo 13. až 36. investice sleva 25 %
III. pásmo 37. a další investice sleva 50 %

Tato kalkulačka slouží k usnadnění vaší orientace v rámci nabídky investičních nástrojů. Zobrazené výsledky neslouží jako návod k investování ani nepředstavují investiční doporučení k nákupu či prodeji jakéhokoli investičního nástroje. Využití těchto informací by proto měla vždy předcházet konzultace s odborným poradcem, který zajistí, že plánovaná investice pro vás bude vhodná, tedy, že bude v souladu s vašimi potřebami a prioritami, a seznámí vás s případnými riziky konkrétní investice.

Zobrazované výpočty jsou pouze informativní a jsou stanoveny na základě současných tržních podmínek, aktuálně známých výhledů ekonomického vývoje a ve vztahu k investičním horizontům doporučeným pro jednotlivé fondy (pro kratší než doporučené investiční horizonty proto nemusí být výsledné hodnoty platné). Skutečný výnos vaší investice bude závislý na reálném vývoji kapitálových trhů. V uváděných odhadech nejsou zahrnuty náklady za obstarání koupě cenných papírů investičních fondů a výsledná částka také nezahrnuje inflaci.

Česká spořitelna vás dále upozorňuje, že hypotetická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonosti. Investování do cenných papírů a jiných investičních nástrojů v sobě vždy zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní, přičemž není zaručena návratnost investované částky. Minulá výkonnost přitom nezaručuje výkonnost budoucí.

Obhospodařovateli otevřených podílových fondů jsou Erste Asset Management, pobočka Česká spořitelna, nebo REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. Úplné názvy těchto fondů jsou uvedeny v jejich statutech (klíčových informacích pro investory), které vám poskytneme na pobočkách České spořitelny a na internetových stránkách www.investicnicentrum.cz, www.erste-am.cz a www.reico.cz. Ceny za obstarání koupě a prodeje podílových fondů jsou součástí Ceníku České spořitelny a.s. Podrobnější informace o všech produktech vám poskytneme v kterékoli pobočce České spořitelny nebo na infolince 800 468 378)

Důležité dokumenty