Měsíční a kvartální zprávy fondů

Měsíční zprávy fondů poskytují náhled na hospodaření fondů, vlivy vývoje kapitálových trhů na jednotlivé instrumenty v portfoliích, aktivitu na portfoliích, výhledy akciových a dluhopisových trhů, makroekonomická data a předpokládané budoucí výkonnosti fondů.
 

Načítání aplikace

Výše uvedené informace nejsou investičním doporučením, nepředstavují investiční poradenství ani nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního produktu. Zároveň si vás dovolujeme upozornit, že zobrazované fondy se mohou nacházet mimo váš cílový trh. Dříve než začnete se samotným investováním do fondu, je potřeba vyplnit Investiční dotazník (ZPK) a důkladně se seznámit se Statutem fondu a Klíčovými informacemi pro investory (KIID), které naleznete na www.investicnicentrum.cz, nebo vám je poskytneme ve všech pobočkách České spořitelny.