Fondy a trhy

Pravidelná měsíční zpráva Fondy a trhy se hlouběji věnuje aktuálnímu vývoji na kapitálových trzích (peněžní, dluhopisové, akciové) a materiál je také doplněn o komentáře ke konkrétním produktům spravovaným Erste Asset Management Česká republika.
 

Výše uvedené informace nejsou investičním doporučením, nepředstavují investiční poradenství ani nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního produktu. Zároveň si vás dovolujeme upozornit, že zobrazované fondy se mohou nacházet mimo váš cílový trh. Dříve než začnete se samotným investováním do fondu, je potřeba vyplnit Investiční dotazník (ZPK) a důkladně se seznámit se Statutem fondu a Klíčovými informacemi pro investory (KIID), které naleznete na www.investicnicentrum.cz, nebo vám je poskytneme ve všech pobočkách České spořitelny.