Born Digital nabírá investici od Seed Starteru České spořitelny a J&T Ventures na rozvoj digitální persony

Born Digital uzavřel investiční kolo vedené Seed Starterem České spořitelny z pozice hlavního investora. Důvěru Born Digital vyjádřil také jejich současný investor J&T Ventures navýšením svého podílu.  Digitální persona z dílny Born Digital může výrazně zefektivnit práci nejen v komerční sféře, ale i ve státní správě či zdravotnictví. Potenciál produktu, který je unikátní kombinací řečových technologií a prvků vizuální, generativní a konverzační umělé inteligence, podpořili investoři investicí ve vyšších desítkách milionů korun.  Kromě využití digitální persony v bankovnictví se Česká spořitelna aktivně podílí na projektu digitálního úředníka – největší česká banka je společně s Born Digital a dalšími partnery dodavatelem vyvíjeného řešení, které se může výrazně podílet na procesu digitalizace veřejné sféry.

Korporátní venture kapitálový program Seed Starter České spořitelny rozšiřuje své portfolio v letošním roce již potřetí – celkově devátým podpořeným inovativním projektem je progresivní český AI startup Born Digital. Startup svou investicí již podruhé podpořil také investiční fond J&T Ventures. Díky generativní umělé inteligenci a především velkým jazykovým modelům přichází tým českých vývojářů s produktem v podobě digitální persony s možností využití v nejrůznějších oblastech. Od současného využití v komerční sféře se softwaru z dílny Born Digital otevírají dveře pro pomoc ve státní správě, zdravotnictví či v práci Policie ČR.

V umělé inteligenci v podobě, v jaké ji přináší Born Digital, vnímáme nejen obrovský růstový potenciál, ale především silnou přidanou hodnotu. Proto jsme se startup rozhodli podpořit nejen prostřednictvím investice, ale aktivně se podílíme na některých možnostech budoucího využití tohoto řešení i uvnitř banky,“ říká Jiří Skopový, lídr programu Seed Starter s tím, že digitální persona přináší inovativní přístup nejen v oblasti bankovnictví, ale umožňuje i výrazný posun k digitalizaci státu. „Společně s Born Digital pracuje Česká spořitelna například na projektu digitálního úředníka, který představuje jednoduchý krok k digitalizaci služeb a zároveň může výrazně rozšířit možnosti obyvatel obcí s nižší občanskou vybaveností,“ popisuje jeden z projektů Jiří Skopový s tím, že spektrum využití technologie Born Digital je široké i v komerční sféře. Technologii lze využít všude, kde je potřeba interakce kontaktního centra se zákazníkem. Administrativní úkony lze zpracovat pomocí řešení Born Digital a zaměstnancům zbyde více prostoru pro efektivní a osobní komunikaci se zákazníkem.

Digitální persona nemá nahradit člověka, ale má mu odlehčit od manuálních a rutinních úkonů s nízkou přidanou hodnotou,“ popisuje Tomáš Malovec, CEO a spoluzakladatel Born Digital s tím, že dalším benefitem je i výrazné rozšiřování pracovních kapacit a poskytovaných služeb. „Produkt, který jsme vyvinuli, je spojením unikátní technologie s lidským a přívětivým přístupem, což nebylo v případě umělé inteligence zatím tak běžné. Tím otevíráme cestu pro velmi široké využití napříč nejrůznějšími obory i věkovými skupinami uživatelů,“ doplňuje Tomáš Malovec. Podle Malovce je investice důležitým odrazovým můstkem pro Series A investici, kterou by v Born Digital rádi získali v řádu 12 až 18 měsíců.

V Born Digital se na AI soustředili už v době, kdy jsme investovali pre-seedové kolo. Současná vlna velkých jazykových modelů sice započala v tomto odvětví revoluci, ovšem pro Born Digital jen důležitou evoluci v rámci produktu. Spoluzakladatelé Tomáš a Zenon ukázali, že současné technologické trendy umí přetavit ve škálovatelný byznys a být v mnoha řešeních průkopníkem v rámci celého našeho regionu. Věřím, že investice jim pomůže na jejich cestě stát se leaderem i na západních trzích,“ říká David Polach, principál ve fondu J&T Ventures.

V tuto chvíli má Born Digital více než 80 B2B klientů v 7 státech a s rostoucí poptávkou plánuje svou přítomnost v zahraničí dále upevňovat. Právě podpora Seed Starteru ČS může škálování startupu napříč zeměmi, v nichž působí skupina Erste, výrazně usnadnit. „Investice podpoří hlavně expanzi na další zahraniční trhy a vývoj nového produktu, tzv. digitální persony například v podobě digitálního úředníka, digitálního pojišťovacího poradce, lékařského asistenta, a mnoho dalších. Na několika příkladech využití pracuje Born Digital společně se skupinou Erste a tím pádem dává investice od Seed Starteru smysl. Jsme přesvědčeni, že na tuto vlnu v Born Digital nasedli včas a jejich digitální persona má potenciál stát se globálním produktem,“ dodává David Polach.

Digitální úředník, asistent lékaře i pomoc policistům

Digitální úředník, s nímž by se lidé v dohledné době mohli v rámci pilotních projektů setkat na některých úřadech či v odlehlejších obcích, má podobu bankomatu, který prostřednictvím umělé inteligence s lidskou tváří dokáže vyřešit spoustu běžných úkonů – od úhrady poplatků za svoz odpadu či za psa, přes výpisy z rejstříků až po zřízení živnosti. „Práce s digitálním úředníkem je velmi intuitivní a díky vlídnému přístupu představuje pozvolný přechod k digitalizaci i pro skupinu lidí, kteří doposud preferovali kontakt se skutečným úředníkem,“ popisuje Tomáš Malovec. Úkony půjde s digitálním úředníkem projít od počátečního požadavku až do jeho úplného vyřešení. V ostatních případech digitální persona přesměruje klienta na dálku ke skutečnému úředníkovi, který úkon dokončí. Úředníkům tak může odpadnout velká část běžných administrativních úkonů a budou moci obsloužit mnohem větší skupinu klientů. Dodavatelem technického řešení je právě Česká spořitelna, která se chce tímto vstupem do oblasti e-governmentu aktivně podílet na procesu digitalizace veřejné sféry. 

Obdobně může digitální persona od Born Digital odlehčit od rutinních úkonů lékařům či policistům. Digitální lékařský asistent automaticky zhotoví na základě poslechu rozhovoru lékaře s pacientem jeho přepis a závěrem vygeneruje lékařskou zprávu. Cílem je minimalizace času, který lékaři tráví administrativními úkony. Snížení průměrné délky návštěvy a zkrácení čekacích dob s sebou přinese zvýšení kvality péče o pacienty. Jako první se do pilotního projektu zapojila Nemocnice Jihlava, v současnou chvíli se řešení testuje již v několika dalších státních i soukromých zdravotnických zařízeních. Na principu automatizovaných zápisů a generování protokolů z výslechů může umělá inteligence výrazně zjednodušit a zefektivnit například také práci policistů. 

Více než jen rozcestník

Digitální persona má bohaté využití také v komerční rovině – Born Digital pracuje na jejím vývoji pro banky, pojišťovny, cestovní agentury, čerpací stanice, e-shopy či obchodní centra. Digitální persony mohou v těchto případech pomáhat nejen fyzicky na pobočkách, ale velkou skupinu klientů obslouží prostřednictvím webů, aplikací či call center. „Způsob, jakým využíváme generativní umělou inteligenci a velké jazykové modely přináší zcela nové a efektivnější možnosti využití,“ říká Zenon Sliwka, spoluzakladatel a obchodní ředitel Born Digital. „Nepracujeme prostřednictvím predikce dotazů a problémů, které mohou zákazníci řešit – naše technologie umožňuje digitální personě využít všechny relevantní a dostupné informace z dané firmy, na jejichž základě dokáže zákazníkovi nejen poradit, ale především dotáhnout daný požadavek až k finálnímu řešení,“ dodává Zenon Sliwka s tím, že součástí jejich umělé inteligence je i analytický nástroj, který pomůže častým problémům předcházet.

„S Born Digital jsme začali spolupracovat už v době pandemie. Jejich řešení v podobě voicebotů a chatbotů nám velmi urychlilo cestu digitální transformace a přiblížilo nás k naší vysněné plně funkční službě e-travel. Spolupráce má výhodu ve škálovatelnosti produktu – platfomu využíváme už i pro analytiku zákaznických interakcí či pro klasifikaci e-mailů od klientů, a to hned v rámci několika trhů. To, že řešení můžeme takto škálovat má pro nás přidanou hodnotu. Born Digital pro nás tak není pouze dodavatelem, ale hlavně partnerem pro implementaci nejnovějších AI řešení,” popisuje benefity vzájemné spolupráce Pavel Jechort, CPO společnosti AXA Assistance.

V České spořitelně je nyní také testován pilotní projekt digitálního bankéře. “Prostřednictvím analýzy práce a pohovorů našich bankéřů s klienty se zaměřujeme na zlepšování poskytovaných služeb. Díky inovativním technologiím, využití datové analytiky a umělé inteligence hledáme místa, kde můžeme bankéřům pomoci a posunout tak služby banky ještě blíže potřebám našich klientů,“ popisuje Lukáš Pudil, šéf Tribu Personalizace České spořitelny s tím, že právě inovace z portfolia Seed Starteru posilují pozici České spořitelny jako lídra na poli finančních služeb. 

O Born Digital

Born Digital je československý startup, který se zaměřuje na vývoj umělé inteligence. Vznikl v roce 2019 a od té doby získal již více jak 80 klientů v 7 zemích světa. Jeho služby využívají korporace i menší firmy napříč odvětvími – a to v bankovnictví, pojišťovnictví, energetice, e-commerce nebo třeba cestovatelském ruchu. Aktuálně se soustředí především na vývoj digitální persony, se kterou má v plánu expandovat na západní trhy.

Kontakt pro informace o Born Digital:

Kristýna Hrochová
PR Manager, Born Digital
Tel. : +420 723 206 648
E-mail: kristyna.hrochova@borndigital.ai

O programu Seed Starter

Program Seed Starter hledá podnikatelské záměry se silnou vizí a hodnotou pro zákazníky. Program nabízí investici do majetkového podílu primárně ve fázi tzv. seedu, profesionální inkubaci a širokou síť partnerů a zákazníků, se kterými dokáže startupy propojit a pomoci jim se vstupem na reálný trh. Seed Starter cílí na české i zahraniční startupy, které by v ideálním případě mohly mít synergický efekt s finanční institucí typu České spořitelny. Některé úspěšné startupy mají potenciál své produkty následně nabízet prostřednictvím rozsáhlé distribuční sítě skupiny Erste.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz


Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

 • Jsme první bankou, která se stará o finanční zdraví klientů. Veřejně jsme se zavázali, že do roku 2025:
  • Pomůžeme všem našim klientům vytvořit finanční rezervu na nenadálé výdaje
  • Zpřístupníme kvalitní finanční vzdělávání všem dětem v České republice
  • Pomůžeme milionu našich klientů šetřit si na důchod
  • Poskytneme českým firmám 50 miliard na zvýšení konkurenceschopnosti a udržení pracovních míst
 • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
 • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má více než 2 miliony uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
 • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok desítky miliónů korun.