Program Seed Starter expanduje do Rumunska. Rozšíření úspěšného konceptu o další trh je příležitostí i pro již podpořené startupy z Česka a Slovenska

Korporátní venture kapitálový program Seed Starter, který již více než tři roky funguje pod hlavičkou České spořitelny, proniká do další země regionu. Po loňské expanzi na Slovensko oznámila v těchto dnech spuštění programu také rumunská Banca Comercială Română (BCR) – Seed Starter se tak dostává do třetí země, ve které působí skupina Erste. Pro Rumunsko představuje Seed Starter první CVC program spuštěný bankou – BCR Seed Starter plánuje v příštích pěti letech investovat do tamních startupů 5 milionů eur. Expanze programu je nejen potvrzením úspěšnosti celého konceptu, ale i šancí, která se otevírá českým a slovenským startupům. Ty mají nyní snazší příležitost vstoupit na nový trh a dostat se k téměř třem milionům klientů rumunské banky. Seed Starter v Rumunsku představuje další možnosti také pro Českou spořitelnu – nadějné technologické inovace z rumunského prostředí, které by se mohly podílet na dalším růstu finančního zdraví, může ČS integrovat do svých systémů a posílit tím vedoucí pozici na českém finančním trhu.

Korporátní VC program Seed Starter, který před třemi lety vznikl pod hlavičkou České spořitelny, míří do Rumunska – rumunská Banca Comercială Română (BCR) se po Slovenské spořitelně stává třetí bankou skupiny Erste, která přichází se systematickou podporou nadějných technologických inovací. „Výsledky Seed Starteru v Česku se setkávají s pozitivní odezvou v celé skupině Erste a bylo jen otázkou času, kdy tento ověřený model převedeme do dalších zemí. V expanzi programu na rumunský trh vidím obrovský potenciál pro české a slovenské startupy, které má Seed Starter v portfoliu – inovace, které jsme již podpořili, mají nyní velmi dobrou výchozí pozici k dalšímu zahraničnímu škálování,“ říká Jiří Skopový, lídr programu Seed Starter České spořitelny s tím, že BCR představuje banku s téměř třemi miliony klientů, k nimž se mohou české a slovenské inovace v dohledné době dostat. 

Obdobně, jako je tomu v případě České a Slovenské spořitelny, tak i BCR plánuje prostřednictvím programu Seed Starter přispět k rozvoji tamní startupové scény a podpořit rozvoj technologických inovací, které představují vzájemnou synergii s finanční institucí. Rumunská banka hodlá investovat do startupového ekosystému v příštích pěti letech 5 milionů eur. Program bude poskytovat startupům nejen finanční investici, ale také dlouhodobou komplexní podporu v podobě inkubace a akcelerace. 

„Jsme hrdí, že BCR Seed Starter otevírá novou kapitolu rumunského bankovního sektoru, neboť se v Rumunsku jedná o první CVC program spuštěný bankou. BCR Seed Starter umožní startupům spolupracovat, testovat, vyvíjet a integrovat taková řešení, která v sobě nesou přidanou hodnotu pro banku nebo přímo pro její klienty,“ říká Carmen Dibus, CEO BCR Seed Starter s tím, že právě v hodnotě venture kapitálových investic Rumunsko výrazně zaostává. 

Skupina Erste si všímá přínosů Seed Starteru 

Program Seed Starter, který podporuje nové technologie a přináší inspiraci a inovace do bankovnictví, budí pozornost napříč celou skupinou Erste. Dá se tak očekávat, že se v dohledné době k tomuto konceptu podpory startupů a inovací přidají i některé další banky ze skupiny. Pro Seed Starter hovoří i dosavadní pozitivní výsledky programu. Za první tři roky existence Seed Starter České spořitelny podpořil 8 perspektivních českých a slovenských startupů, do nichž fond zainvestoval celkem 185 milionů korun. Aktuální tržní hodnota portfolia činí 405 milionů korun, čímž došlo ke zhodnocení vložených prostředků o 119 %. „Valuace startupů se mohou v turbulentní době poměrně rychle měnit a my jsme si vědomi rizika, že tento pozitivní trend nemusí platit vždy. Hodnota našeho portfolia je ale jen jednou stránkou, podle které můžeme Seed Starter posuzovat. Tou další jsou samotné inovace, které se nám podařilo objevit, podpořit a integrovat do našich systémů tak, abychom zlepšili naše služby, posílili pozici banky a podpořili růst finančního zdraví,“ vysvětluje Jiří Skopový. 

První dvě investice oznámil letos na podzim také Seed Starter Slovenské spořitelny, který tak po roce fungování potvrzuje svůj závazek podporovat slovenské inovace a nadějné slovenské talenty, které mohou přispět k přerodu Slovenska směrem ke znalostní ekonomice. 

Snazší zahraniční expanze

Rozšířením působnosti programu Seed Starter do dalších zemí ještě více otevírá prostor pro expanzi zainvestovaných startupů. „Prakticky všech osm startupů, do nichž jsme investovali, se v dohledné době chystá vstoupit na další trhy, kde působí skupina Erste. Díky přítomnosti Seed Starteru ve více zemích pro ně bude expanze na dané trhy snazší,“ popisuje další synergii Jiří Skopový a zároveň dodává: „Předpokládáme, že tok inovací bude proudit oběma směry. Proto i Česká spořitelna bude otevřená podpořeným rumunským projektům, které by mohly mít pozitivní dopad pro naši banku a klienty.“

Česká spořitelna i její klienti už ze vzájemných synergií se zainvestovanými startupy těží a lze předpokládat, že se některé z tuzemských inovací dostanou do hledáčku ostatních bank ze skupiny Erste. Platformu DEAP startupu encall, která je od konce srpna součástí digitálního bankovnictví George, již využilo k optimalizaci svých domácích výdajů téměř 3 tisíce klientů Spořitelny. Prostřednictvím digitálního bankovnictví George mají klienti přístup i k službám dalšího startupu  wflow.com, který nabízí korporátním a firemním klientům digitalizaci účetnictví. „Velká podpora ze strany České spořitelny při vývoji některých našich nových funkcionalit, ale i široká zákaznická platforma, které můžeme naše řešení v rámci mobilního bankovnictví George nabídnout – to jsou společně se silným jménem banky nesporné benefity spolupráce se Seed Starterem,“ hodnotí Robert Soudný, CEO a zakladatel startupu wflow.com. „To, že se Seed Starter posouvá na další trh, může naše snahy o zahraniční expanzi výrazně usnadnit,“ doplňuje Robert Soudný s tím, že právě Rumunsko patří mezi země, na něž se snaží se svou platformou pro digitalizaci účetnictví proniknout. 

Řešení pro firemní klienty banky přináší také poskytovatel elektronických podpisů Signi - pro řešení Signi se zároveň díky nedávné novele zákoníku práce otevřelo široké pole digitalizace HR. Správu pohledávek pomáhá České spořitelně zefektivnit startup Rekenber, který s ambicí posilování finančního zdraví rozšiřuje svou působnost nově také na správu pohledávek obcí.  Příležitost pro zahraniční škálování se aktuálně otevírá investiční platformě Investown, která v minulém měsíci jako první získala licenci od České národní banky pro crowdfundigové investování. 

Expanze CVC programu na Slovensko, ke které došlo v minulém roce, se stala příležitostí pro startupy SmartHead a Blockmate, na jejichž potenciálu se shodly obě dvě banky. SmartHead a Blockmate tak získaly investici od Seed Starteru České i Slovenské spořitelny. Obdobný model co-investic v rámci bank skupiny Erste se tak může stát další přidanou hodnotou programu. Startup PalmApp dokázal expanzi Seed Starteru na Slovensko využít k oslovení největší slovenské banky - Slovenská spořitelna letos řešení PalmApp nabídla svým zaměstnancům. „Rozšíření Seed Starteru na Slovensko nám otevřelo vstupní bránu do Slovenské spořitelny – slovenská banka sice na rozdíl od České spořitelny nevstoupila do našeho startupu jako investor, ale stala se naším největším klientem, když se řešení PalmApp pro předčasné vyplácení odpracované mzdy rozhodla poskytnout svým zaměstnancům,“ popisuje svou zkušenost s předchozí expanzí Seed Starteru Petr Ladžov, CEO a zakladatel startupu PalmApp. Také on vnímá v rumunském trhu velký potenciál pro budoucí škálování českých inovací. 

O programu Seed Starter

Program Seed Starter hledá podnikatelské záměry se silnou vizí a hodnotou pro zákazníky. Program nabízí investici do majetkového podílu primárně ve fázi tzv. seedu, profesionální inkubaci a širokou síť partnerů a zákazníků, se kterými dokáže startupy propojit a pomoci jim se vstupem na reálný trh. Seed Starter cílí na české i zahraniční startupy, které by v ideálním případě mohly mít synergický efekt s finanční institucí typu České spořitelny. Některé úspěšné startupy mají potenciál své produkty následně nabízet prostřednictvím rozsáhlé distribuční sítě skupiny Erste.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz


Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

 • Jsme první bankou, která se stará o finanční zdraví klientů. Veřejně jsme se zavázali, že do roku 2025:
  • Pomůžeme všem našim klientům vytvořit finanční rezervu na nenadálé výdaje
  • Zpřístupníme kvalitní finanční vzdělávání všem dětem v České republice
  • Pomůžeme milionu našich klientů šetřit si na důchod
  • Poskytneme českým firmám 50 miliard na zvýšení konkurenceschopnosti a udržení pracovních míst
 • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
 • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má více než 2 miliony uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
 • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok desítky miliónů korun.