Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2023 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 9,3 mld. Kč. Provozní zisk dosáhl 12,3 mld. Kč.

„Česká spořitelna dlouhodobě vykazuje velmi silné finanční výsledky založené na úspěšném obchodním modelu, který zohledňuje finanční zdraví klientů. Základem je samozřejmě i vlastní dobrá kondice. Z tohoto pohledu je velmi pozitivní, že jsme zaznamenali další zlepšení ukazatele NPL. Díky naší silné pozici jsme dokázali během 1. pololetí dokončit akvizici úvěrového portfolia Sberbank CZ a výrazně jsme přispěli jak k tomu, že se vypořádání této insolvence stalo nejrychlejším a nejúspěšnějším v domácí historii, tak i k dalšímu posílení stability domácího bankovního trhu,“ uvedl Ivan Vondra, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení, v hodnocení výsledků Banky za 1. pololetí 2023.

Více informací najdete v přiložené tiskové zprávě a prezentaci.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz


Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

 • Jsme první bankou, která se stará o finanční zdraví klientů. Veřejně jsme se zavázali, že do roku 2025:
  • Pomůžeme všem našim klientům vytvořit finanční rezervu na nenadálé výdaje
  • Zpřístupníme kvalitní finanční vzdělávání všem dětem v České republice
  • Pomůžeme milionu našich klientů šetřit si na důchod
  • Poskytneme českým firmám 50 miliard na zvýšení konkurenceschopnosti a udržení pracovních míst
 • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
 • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má více než 2 miliony uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
 • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok desítky miliónů korun.