Česká spořitelna a.s. se dohodla se společností CorCo Systems a.s. na obchodním zastupování a distribuci služby Corrency. Spolupráce obou společností bude probíhat v rámci  podpory digitalizace státu a samospráv, která je jednou z priorit České spořitelny. Corrency se stane součástí distribuční sítě České spořitelny a její bankéři pro veřejný sektor budou nabízet produkt Corrency municipalitám.

Inovativní služba Corrency kombinuje výhody kreditů, resp. slevových poukázek, které urychlují poptávku. Občané s trvalým bydlištěm v dané municipalitě či městské části získají od radnice příspěvek na útratu za zboží a služby nabízené v dané lokalitě. Pro obchodníky to je příležitost zvýšit své tržby a počet zákazníků. Každý zapojený obyvatel získá pomyslnou elektronickou correntovou peněženku. K platbě potřebuje jen kód z esemesky ve svém mobilním telefonu nebo číslo svého občanského průkazu.  

„Jsme rádi, že jsme pro projekt Corrency získali tak silného partnera, jakým je Česká spořitelna,“ konstatoval Petr Stuchlík, CEO společnosti CorCo Systems, která je provozovatelem projektu Corrency. „Ať chceme nebo ne, veřejný sektor přerozděluje významnou část našich výdělků. Průměrné transakční náklady, tedy náklady na související administrativu, dosahují v Česku i v Evropské unii 25 až 30 procent. Z každé miliardy pro lidi se tedy více než 250 milionů spotřebuje na papír, úředníky a razítka. Corrency to zvládne rychleji a lépe, a to za 5 až 7 procent, u větších projektů dokonce i za méně. Základem je plná digitalizace a zapojení občanů, kteří jednají racionálně,“ dodal Petr Stuchlík.

Corrency se stane součástí nabízených produktů a služeb České spořitelny v rámci jejích iniciativ směřujících k podpoře digitalizaci státu, které reagují na postupný růst počtu obyvatel v českých městech. Ten s sebou přináší i prudce se zvyšující dopravní zátěž, rostoucí spotřebu energií, zvýšené nároky na odpadové hospodářství či rostoucí informační nároky na obecní úřady. To nelze efektivně řešit bez zapojení moderních technologií. Česká spořitelna městům pomáhá jak s analýzou situace a přípravou řešení, tak i s financováním jednotlivých projektů.

Digitalizace státní správy a samosprávy představuje jednu z cest k dlouhodobé prosperitě, proto její podporu vnímáme v České spořitelně jako klíčovou,“ potvrzuje Pavel Kváš, manažer veřejného a neziskového sektoru České spořitelny. „Je zřejmé, že firmy a soukromý sektor hrají v digitalizaci zásadní roli. Jimi zaváděná digitální řešení totiž nastavují očekávání občanů i vůči státní správě a samosprávě. Projekt Corrency představuje zajímavou formu podpory rozvoje lokálních ekonomik, navíc se jedná o řešení jednoduché pro lidi a efektivní pro municipality.

„V době, kdy docházelo k rozvolňování opatření přijímaných v důsledku šíření pandemie Covid-19, jsem jako starosta Kyjova měl možnost pozorovat v praxi projekt Corrency. Našim obchodníkům to přineslo necelé dva miliony korun navíc jen tím, že k nim lidé chodili nakupovat. Do pilotního projektu se zapojilo přes 1500 občanů. Já osobně na celém projektu oceňuji hlavně rychlost, transparentnost a schopnost spojit veřejné peníze s prostředky obyvatel a podporovat nejrůznější aktivity, na kterých se podílejí přímo obyvatelé města či obce.      I proto budeme v roce 2024 projekt Corrency znovu používat,“ poznamenal starosta Kyjova a šéf Svazu města a obcí František Lukl.

Projekty Corrency aktuálně běží v Ostravě, Prostějově, v Praze 14, v městské části Praha – Kolovraty, úspěšně proběhly na Praze 1 (poprvé v roce 2022, obec připravuje opakování), Praze 18 (poprvé v roce 2022, opakovaně od 1. 7. 2023) a v Kyjově (poprvé 2021, opakování 2024), implementace je schválena městem Aš, další 3 obce schvalují jen v červnu 2023. Pilotní projekt vyzkoušeli také studenti a profesoři na VŠE.

Corrency je český systém na efektivní podporu lokálních ekonomik. Systém naprogramovala skupina programátorů v roce 2020, k nim se v létě 2021 přidal zakladatel Fincentra Petr Stuchlík, který projekt nyní vede.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz


Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

 • Jsme první bankou, která se stará o finanční zdraví klientů. Veřejně jsme se zavázali, že do roku 2025:
  • Pomůžeme všem našim klientům vytvořit finanční rezervu na nenadálé výdaje
  • Zpřístupníme kvalitní finanční vzdělávání všem dětem v České republice
  • Pomůžeme milionu našich klientů šetřit si na důchod
  • Poskytneme českým firmám 50 miliard na zvýšení konkurenceschopnosti a udržení pracovních míst
 • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
 • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má více než 2 miliony uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
 • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok desítky miliónů korun.