• Smlouvy s bankou a další dokumenty budou moci zástupci firem podepisovat digitálně prostřednictvím Bank iD.

  • Podmínkou pro získání služby Bank iD SIGN je sjednání bankovní identity, nikoliv internetové bankovnictví.

Česká spořitelna se stala první bankou na domácím trhu, která umožňuje zástupcům středních a velkých firem podepisovat smluvní dokumentaci prostřednictvím své banky, kterou používá v osobním životě, bez nutnosti mít přístup do firemního internetového bankovnictví. 

V praxi to znamená, že zástupce právnické osoby bude moci podepisovat úvěrové a jiné bankovní smlouvy stejným způsobem, jakým se přihlašuje do osobního elektronického bankovnictví. Nebude muset využívat čipové USB klíče určené pro BUSINESS 24, ani nebude muset mít elektronické bankovnictví u České spořitelny. Dokumenty klient podepíše v novém Podpisovém portálu, který je dostupný odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení. Podmínkou je pouze to, aby klient měl sjednanou bankovní identitu u bank, které ji aktuálně poskytují. 

Jejím prostřednictvím může provádět digitální podpis dokumentů jak České spořitelny, tak i dalších pěti bank, jejichž bankovní identitu lze využívat k prokazování totožnosti vůči firmám a státu. 

Spořitelna nabídla využití bankovní identity v pilotním provozu již v prvním kvartálu. Mezi firmami mělo inovativní řešení úspěch. 

„Službu Bank iD SIGN jsem využil při podpisu smluvního dokumentu. Moje zkušenost byla jednoznačně pozitivní, vše bylo velmi jednoduché a rychlé,“ potvrzuje plzeňský podnikatel Albert Vu, jednatel restaurační společnosti Han Food Restaurants. „Až dosud jsem byl zvyklý na to, že podpis smluv probíhal buď fyzicky, anebo přes internetové bankovnictví. Poté, co mi přišel mail, jsem musel s podpisem počkat do doby, než budu u počítače, u sebe jsem musel mít čip s kódem. Teď jsem vše schopen podepsat kdekoliv jen s mobilem, podpis je možný přes aplikaci. Výrazně se urychluje proces komunikace s bankou, ubývá papírování, a tak to šetří i přírodu.“

Dokumenty mohou být podepsány více zástupci za různé firmy, což umožňuje urychlit proces podpisu bez nutnosti osobního setkání podepisujících a tím výrazně zkrátit dobu potřebnou k podepsání dokumentů. 

Službu Bank iD SIGN nasadila Česká spořitelna do „ostrého“ provozu 6. června. Dostupná bude jak středním a velkým firmám a také subjektům z veřejného a neziskového sektoru.  

linka