Skupina Erste Group Bank AG vykázala za prvních devět měsíců roku 2022 provozní výnosy ve výši 2,89 mld EUR. Jde o 11,4% nárůst v porovnání se stejným obdobím minulého roku.
19,5% nárůst čistých úrokových výnosů, na 4,39 miliard EUR, odrážejí jak solidní růst úvěrů, tak příznivý vývoj úrokových sazeb, zejména na trzích mimo eurozónu. Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 8,3 % na 1,83 miliard EUR, a to především díky ziskům z plateb a správy aktiv. V průběhu výkazního období provozní výnosy rostly rychleji (+9,3 % na 6,27 miliard EUR) než provozní náklady (+7,7 % na 3,38 miliard EUR). Náklady na rizika stouply na 158 milionů EUR, což odráží útlum v makroekonomickém prostředí. Zlepšily se jak podíl rizikových úvěrů (2,0 % v porovnání s 2,4 % na konci roku 2021), tak poměr krytí rizikových úvěrů (96,8 % vs. 90,9 %). Čistý zisk bankovní skupiny působící ve střední a východní Evropě činil 1,65 miliard EUR (1-9/2021: 1,45 miliard EUR).

„Celkový výhled pro nadcházející rok je plný výzev, a to jak v našem regionu, tak obecněji v celém světě. Z našich trhů však přesto máme slibné signály, že se jim bude dařit lépe než trhům v západní Evropě, a to díky silné míře zaměstnanosti a solidním veřejným financím,“ vysvětluje generální ředitel skupiny Erste Group Willi Cernko. „Pro naše korporátní i retailové zákazníky bude i nadále největší výzvou inflace. My jsme však v této náročné době schopni a ochotni ekonomiky i lidi v našem regionu podpořit.“

Více se dočtete v tiskové zprávě a detailní tabulce.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.